Bid het Woord


‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬

“Eén woord van God zal je leven voor altijd veranderen.” – Kenneth Copeland

Het enige wapen waarmee God kan werken zijn Zijn woorden. Omdat God Geest is, beweegt Hij zich niet fysiek op de aarde. In plaats daarvan gebruikt Hij Zijn woorden. Gods Woord schiep de wereld. Gods woord verslaat Satan. Gods woorden hebben ons naar de redding geleid. We werden gered toen we Gods woorden geloofden. Als God iets gedaan wil krijgen op aarde, gebruikt Hij woorden.

Woorden zijn het enige wapen dat we hebben om Satan te verslaan. Woorden zijn het enige gereedschap dat we hebben om levens te veranderen. In feite is Gods woord in onze mond net zo krachtig als Gods woord in Zijn mond.

Je bent maar één vers verwijderd van het ontvangen van een wonder. Als je een van Gods beloften vastpakt en het uit je hoofd leert, het belijdt en het claimt als je eigen belofte, kun je Gods kracht in je leven activeren. Hebreeën 11:3 vertelt ons dat God de werelden heeft gevormd door Zijn Woord. Als het Woord van God de machtige sterrenstelsels kan scheppen, dan kan het ook het wonder losmaken dat jij nodig hebt.

Het Woord van God heeft de kracht om te genezen en te verlossen. De Bijbel vertelt ons dat Gods Woord leven en gezondheid is voor ons vlees. Psalm 119:50 verklaart dat Gods Woord ons leven geeft. Psalm 107:20 zegt dat God zijn Woord uitzendt om onze ziekten te genezen. Het Woord is een dynamisch krachthuis dat ons kan bevrijden.

De Bijbel vertelt ons ook dat Jezus het in het vlees geopenbaarde Woord is. In Johannes 1:1,14 lezen we: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God…En het Woord werd vlees en woonde onder ons.” Sommige mensen denken dat ze genezen zouden zijn als ze maar een visioen van Jezus konden zien. Maar ons visioen van Jezus staat in de Bijbel. God stuurde Zijn Zoon voor een seizoen, maar Hij liet Zijn geschreven Woord achter voor alle eeuwigheid.

Behandel het Woord van God met hetzelfde respect dat je Jezus zou tonen als Hij je kamer binnenliep. Het Woord heeft dezelfde kracht om vandaag te genezen als Jezus had toen Hij fysiek aanwezig was. Gods Woord is blijvend, niet zoals de krant of het rapport van een dokter. Het rapport van een dokter kan veranderen, maar Gods Woord zal nooit veranderd worden.
Het Woord is eeuwig. Het is onveranderlijk. Het is de wil van God.
Hieronder staan verschillende geschriften die het eeuwige karakter van Gods Woord laten zien:

  • “…Het Woord van de Heer staat voor eeuwig…” (1 Petrus 1:25 NIV).
  • “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen nooit voorbijgaan” (Matteüs 24:35 NIV).
  • “Uw Woord, o HEER, is eeuwig; het staat vast in de hemelen” (Psalm 119:89 NIV).
  • “Want het Woord van God is levend en actief. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard, dringt het door tot aan de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg; het oordeelt de gedachten en de houding van het hart” (Hebr. 4:12 NIV).
  • “De HEER zei tegen mij: “… Ik zie erop toe dat Mijn Woord in vervulling gaat” (Jeremia 1:12 NIV).
  • “Want alle beloften van God in Hem zijn Ja, en in Hem Amen, tot eer van God door ons” (2 Korintiërs 1:20 NKJV).
  • Het Woord is Gods instructie aan jou. Bijvoorbeeld, op basis van één woord van Jezus wandelde Petrus over het water. Matteüs 14:29 vermeldt deze gebeurtenis: “‘Kom,’ zei Hij. Toen stapte Petrus uit de boot, liep over het water en kwam naar Jezus toe.” Trek je zwembroek niet aan als Jezus zegt dat je over het water moet lopen. Als God tot je spreekt vanuit Zijn Woord, doe het dan!
    Neem het Woord van God mee in je binnenkamer als je bidt. Lees en mediteer over de beloften die God sprak in Zijn Woord. Wanneer je het Woord bewerkt en het Woord bidt, zal het Woord voor u werken!
Advertentie

Een gedachte over “Bid het Woord

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s