Home

 • Groeiende Liefde

  [1Tim.1:5] Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.NBV21

  Lezen: 1Tim.1:1-11

  Paulus schrijft een brief aan zijn geliefd kind, Timotheus. Niet zijn echte kind, Paulus was een ongetrouwde zendeling, die de gave van het ongetrouwd zijn ontvangen had. Nee, zijn geestelijke kind. Maar hij had hem net zo lief als een vleselijke vader van zijn kinderen kan houden, moeders trouwens ook!

  En Paulus heeft hem een opdracht gegeven. Hij moet in Efeze blijven en daar de gemeente leiden. Hoewel hij nog jong is, kan hij dat, omdat hij vol is van de Geest, de gaven geactiveerd zijn bij hem, door handoplegging èn omdat hij een geestelijke vader heeft, die voor hem bidt. De kerk is op zoek naar geestelijke ouders, die bidden voor de hun toevertrouwde kinderen!

  En het belangrijkste doel is om de liefde te bevorderen, omdat dat de bron is vanwaaruit wij dienen te opereren. Echte liefde wel te verstaan, zonder verborgen agenda! En die liefde kenmerkt zich in drie dingen:

  1) ze moet voorkomen uit een rein hart. Een hart dat rein gemaakt is door het bloed van Christus en Hem is toegewijd. Al het andere is schijn!

  2) een zuiver geweten, dus oprecht, zonder bijbedoelingen. Sommigen dienen de Here met een ander doel, nl. zichzelf verheerlijken, ambitie om hogerop te komen, in het leiderschap. Ze gaan zelfs over lijken, maar daar zit de gemeente niet op te wachten. Onderscheiding van geesten is zo nodig bij het aanstellen van mensen, die een taak krijgen toebedeeld!

  3) een oprecht geloof. Het moet allemaal echt zijn, puur, afhankelijk van Hem alleen. Geënt op de Here Jezus Zelf.

  Wanneer we met mensen te maken krijgen zijn deze drie criteria belangrijk. Zo belangrijk dat Paulus ze aan zijn pupil meegeeft. Dat de liefde voor Paulus belangrijk is weten we uit 1Kor.13. Als je alles, hoe vroom en geestelijk doet zonder de liefde kan je het het beter nalaten…. Laten we onszelf ook toetsen aan die criteria en de Heilige Geest vragen ons te leiden als we mensen moeten aanstellen, op de onderscheiding der geesten. Want Hij kan in de harten van mensen kijken….

 • Verzadigd

  [Markus 8:8] De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. NBV21

  Lezen: Markus 8:1-9

  Onze God is een God van overvloed, een van Zijn namen is ook JHWH Jireh, de God, Die voorziet. We bevinden ons in een tijd, waarin de inflatie hoger is dan ooit tevoren. Misschien weet je niet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Je hebt gewoon minder boodschappen voor hetzelfde geld als een paar maanden terug. Laat je dan bemoedigen door dit verhaal!

  Het staat te boek als de tweede wonderbare spijziging, wat het des te wonderlijker maakt dat de discipelen dezelfde vraag stellen als bij de eerste: ‘waar halen we in vredesnaam zoveel brood vandaan om deze mensenmassa te voeden. 4000 mensen, dat is ontzettend veel. En Jezus is bewogen met hen, daar begint het mee, ze zijn al drie dagen bij Hem en hebben niets kunnen eten, over geestelijke honger gesproken!

  Dan moeten ze gaan inventariseren hoeveel ze hebben en ze krijgen 7 broden uit de menigte, minstens drie dagen oud dus, want niemand had een oventje bij zich, en enkele visjes, die dus misschien ook niet al te fris meer waren, want koelkasten en ijs om ze ver te houden waren er evenmin. Maar dat is voor Jezus geen probleem.

  Hij zegt dat ze moeten gaan zitten en dankt voor de 7 broden. Nu is 7 een mooi getal in de Bijbel, het getal van de volheid. Merk op dat ook in de vorige wonderbare spijziging dat getal een rol speelde, 5 broden en 2 bevissen is ook 7! En die 7 broden zijn meer dan genoeg om al die 4000 mensen te voeden, want ze aten tot ze verzadigd werden. Ik weet niet of je al eens drie dagen niet gegeten hebt, maar ze zullen hebben zitten schranzen! Want dan heb je gewoon een razende honger! En als klap op de vuurpijl zijn er ook nog eens 7 manden over. Het woord dat voor manden is gebruikt is hetzelfde woord als voor de mand wordt gebruikt waar Paulus mee uit Damascus vluchtte, dus geen kleintje, er kon zich een mens in verstoppen!

  Overvloed, verspilling? Of een teken van Gods voorzienigheid?! Er is meer dan genoeg, net als bij de eerste spijziging overigens. Nu zijn er wel een aantal ingrediënten die we tegen komen, die nodig zijn voor een wonder.

  1] het geloof van Jezus, geen moment heeft Hij getwijfeld of het allemaal wel zou lukken. ‘ga maar zitten, komt goed’, hoor je Hem haast zeggen

  2) bewogenheid, innerlijke ontferming. Onmisbaar als we iets wonderlijks willen zien, de liefde die ons dringt, zoals ik afgelopen maandag al schreef

  3) danken voordat je het wonder ziet, dus in geloof wandelen en niet in aanschouwen

  4) een geloofshandeling. Hij brak de 7 broden en gaf ze aan de discipelen, die dus met een halfje brood op de mensen afstapten en het begonnen te breken en maar bleven breken! Ze zagen het niet maar deden het wel

  5j vertrouwen. Vertrouwen dat het Goed komt, want God is goed. Ook al zie je het niet, ervaar je het niet, God is goed!

  6) geven. Er is iemand, of meerderen, geweest die wat ze hadden hebben afgestaan, zodat het wonder kon gebeuren

  7) er was materie nodig om te kunnen vermenigvuldigen

  Wij hebben het ook al eens meegemaakt, tijdens de afsluiting van een Alpha, waar we mensen altijd anderen lieten meenemen. Er zouden er 80 komen volgens de opgaven, maar we hadden voor 100 mensen gekookt, maar er kwamen er 120! En ook nu kwam niemand tekort, wat God met brood en vis kon doen, lukte ook met kipschnitzel en ijsjes van de Aldi!

  Hoe de inflatie er ook uitziet of wat voor wonder je ook nodig hebt, weet bij Hem is altijd genoeg. Ga niet beknibbelen op je uitgaven aan het koninkrijk, geef zelfs meer met liefde en bewogenheid en je zult merken dat er nog overschotten zullen zijn, hele grote manden, ook weer 7, volheid.

  God is niet karig, Hij is overvloedig, de vraag is vertrouwen we Hem?

 • Lang zal die leven

  [Spreuken 10:27] Wie ontzag heeft voor de HEER, leeft vele jaren langer,
  het leven van een goddeloze wordt bekort.
  NBV21

  Lezen: Spreuken 10:27-32

  Iedereen wil lang leven. Natuurlijk zijn er mensen die, omdat ze zoveel moeten lijden, dat graag bekort zouden zien en dat is tegenwoordig ook mogelijk, binnen de perken van de wet, maar dat even terzijde.

  Gezond leven is tegenwoordig een hype, maar als je om je heen kijkt nog niet bij iedereen. Toch hebben we een verantwoording voor ons lichaam, dat tenslotte een tempel is van de Heilige Geest. Maar in het boek Spreuken vinden we geestelijke principes als we langer van het leven willen genieten. De tekst van vandaag is er eentje van, maar denk ook aan hfdstk. 4:20-22. En wat te denken van het vijfde gebod? Wie zijn ouders eert zal lang leven in het land wat de HERE Uw God u geeft?

  En vandaag zien we dat de Vreze des HEREN, het ontzag hebben voor God, je leven kan verlengen terwijl het leven van goddelozen wordt bekort. Zo staat het er, ik kan er niet anders van maken. Nu moeten we wel oppassen dat wanneer iemand jong sterft we dus meteen maar de conclusie trekken dat hij of zij wel niet genoeg ontzag voor God zal hebben gehad. Dingen, die in de Bijbel staan zijn niet altijd omkeerbaar. We hebben dan ook niet te oordelen, laat dat maar aan God over.

  Eén van de punten in de kabinetsformatie is een Toppic van D66 en gaat over ‘voltooid leven’. Iemand die vindt dat het leven klaar is, zou er dan een einde aan kunnen maken. Een reden waarom ze eerst niet met de Christen Unie wilden regeren, maar waar ze wel toe gedwongen worden nu (Hogerhand?) Maar wie bepaalt dat? In onze ogen is dat God alleen, Hij beschikt over leven en dood, dezelfde reden waarom de meeste christenen tegen euthanasie zien.

  Maar blijkbaar kunnen we er zelf ook nog iets aan doen, door te leven in ontzag voor de Ene, voor de God van hemel en aarde, Die, aan de ene kant, onze Vader is en heel intiem en dichtbij ons wil zijn, maar aan de andere kant, de HERE van de hemelse legermachten is, de Ontzagwekkende, de Almachtige. Daar een balans in vinden is niet altijd makkelijk, maar gelukkig wil de Heilige Geest ons daarbij helpen.

  Ik wens je een lang en gelukkig leven toe, in de Vreze des HEREN!

 • Gedrongen om

  [2Kor.5:14a] Wat ons drijft is de liefde van Christus

  Lezen:2Kor5:11:21

  David Livingstone, de bekende ontdekkingsreiziger en zendeling zei ooit eens:’Als een opdracht, gegeven door een aardse koning als een eer wordt beschouwd, hoe kan het zijn dat we de opdracht, die de hemelse Koning ons gaf als een last ervaren?’ Daarmee bedoelde Hij natuurlijk de Grote Opdracht, die Jezus ons gaf om de wereld te bereiken met het evangelie en discipelen te maken.

  Als het erop aankomt hebben mensen altijd wel smoesjes, zoals het is niet mijn roeping, niet mijn ding, enz. Maar Paulus zegt dat de liefde van God ons dringt. Het is dus geen hobby, het is niet een manier om een (mooier) plekje in de hemel te verkrijgen. Het is de bewogenheid met mensen, die anders verloren gaan, die je zal moeten dringen.

  Het Griekse woordje hier is vastgrijpen. Het heeft je, in positieve zin, in de greep. Het is dan ook niet alleen tijdens een evangelisatie actie of tijdens een outreach, alhoewel dat de perfecte manieren zijn om het te leren en over je schroom heen te komen, nee, het is een levensstijl

  Ik heb het wel vaker gezegd, iedere ontmoeting op een dag, die we met mensen hebben, is een moment waarop hun eindbestemming gewijzigd kan worden, als wij uitstappen, in geloof en in de Kracht van de Heilige Geest. En het smoesje van ‘ik kan het niet’, is geen reden, het is zelfs voorwaarde, want hoe meer wij beseffen dat we niet niet kunnen, des te meer kan Hij door ons heen werken!

  We hebben het deze dagen over het R getal, het aantal besmettingen wat een besmette doorgeeft. Op dit moment is dat drie en dat is te hoog, vandaar dat er weer nieuwe maatregelen zijn gekomen. Maar als iedere gelovige R3 had, dus in een jaar drie mensen tot Jezus zou leiden en discipelen, dan zijn we volgend jaar om deze tijd verdrievoudigd!

  Niet uit dwang, niet uit prestatiedrang, maar uit liefde. We horen veel mensen over de eindtijd, en het zal, vandaag is Zijn komst weer een dag dichterbij dan gisteren. Maar juist het zien naderen van het einde moet ons met nog meer liefde bewegen om zielen te winnen voor Jezus, want als Hij vandaag terug zou komen, wie zouden er dan verloren gaan, die wij kennen en die we het evangelie nog niet hebben gebracht?

  Mijn motto is: niemand mag sterven zonder Jezus. En daar wil ik alles aan doen? Help jij mee?

 • Genade voor recht

  [Joh.8:7] Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ NBV21

  Lezen: Joh.8:1-11

  De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben weer eens een plan bedacht om Jezus in de val te lokken. Ze hebben een overspelige vrouw op heterdaad betrapt op het plegen van overspel en daarom verdient zij, volgens de wet van Mozes de doodstraf. En wat vindt Jezus daar nu van? Het gekke vind ik dat ze de man niet te pakken hadden genomen, volgens mij moet je toch met zijn tweetjes zijn om zoiets te doen, maar of hij was sterker, of hij kon harder lopen, of ze pakten liever het zwakke, het weerloze. Ik kan me ook zo voorstellen dat ze de dame in kwestie niet uitgebreid de tijd hebben gegeven om zich netjes aan te kleden en op te tutten, dus staat ze daar, nog aantoonbaar waar ze op betrapt was.

  En wat doet Jezus? Hij zwijgt, bukt voorover en schrijft met zijn vinger op de grond. Maar wat schrijft Hij daar? Op grond van Jer. 17:13 zou het zomaar eens kunnen zijn dat Hij hun namen en de zonden die ze zelf gedaan hadden daar optekende. Dat verklaart dan ook de reden dat ze, als Hij de dagtekst van vandaag uitspreekt, een voor een, te beginnen bij de oudsten, de wijsten, afdruipen. Want wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen..

  En uit Gods woord weten we dat we allemaal gezondigd hebben en daarom, vanuit ons zelf, de heerlijke van God missen. Dus ook de Farizeeën en hun kompanen, ze worden op hun nummer gezet.

  Wederom zien we geen enkele veroordeling naar de vrouw bij Jezus. Op grond van Zijn eigen woorden was Hij de enige geweest, die haar had kunnen stenigen, want Hij was zonder zonde. Maar Hij is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om haar te redden (Joh.3:17). Hoe liefdevol en vol genade is onze Heiland!

  En wij, als we discipelen van Hem willen zijn, moeten Hem ook hierin volgen. Wij christenen staan bekend om waar we allemaal tegen zijn en daardoor hebben we een beeld gegeven dat geloven heel erg saai is en dat je eerst veel moet opgeven, wil je erbij horen. En dat is helaas maar al te vaak de praktijk. Maar zo was Jezus niet, juist Hij heeft bedacht dat het begint met een keuze voor Hem en dat je, door de Heilige Geest veranderd wordt, heiliging noemen we dat. Als we dat op eigen kracht gaan proberen lukt dat niemand, maar als we de kracht ervoor gebruiken en die toelaten om ons te veranderen, dan gaat dat vanzelf.

  Laten we niet te snel met ons oordeel klaar staan, maar beseffen waar we vandaan gekomen zijn en bekend gaan staan om de onvoorwaardelijk liefde, die we uitstralen en omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dan zou de wereld wel eens kunnen veranderen….

 • Je hart uitstorten

  [Psalm 62:9] Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,
  stort uw hart uit bij Hem,
  God is onze schuilplaats. sela NBV21

  Lezen: Psalm 62

  Vandaag weer eens een Psalm van David. Wat kon hij toch mooie liederen maken. Benieuwd hoe die geklonken hebben.

  In de tekst van vandaag roept hij ons op wat hij zelf proefondervindelijk ervaren heeft: altijd op de Heer te vertrouwen en ons hart voor Hem uit te storten en de reden is omdat Hij een toevlucht is, een mooie driepunten preek in een vers!

  Ja op Hem vertrouwen te allen tijde, dus wat er ook gebeurt, hoe de nieuwe maatregelen ook zullen zijn. Niet vertrouwen op de regering (maar wel voor ze blijven bidden), niet alleen vertrouwen op je vaccinatie of juist je immuunsysteem, nee in alles vertrouwen op Hem. En wie op Hem Zijn geloof bouwt is nooit bedrogen uitgekomen!

  En dan dat uitstorten van je hart. Hem echt alles vertellen, je zorgen je problemen, de dingen waar je tegenaan loopt, echt alles. Alleen psychologisch gezien helpt dat al, maar gebed is meer. Het is je zorgen op Hem werpen, zoiets van, met eerbied gezegd ‘Hier heeft U het’ en Hij wil het graag. Maak va je hart geen moordkuil, want als je gaat zitten piekeren is dat niet goed voor je nachtrust, voor je hart, je maag, kortom je hele lichaam. Breng ze bij God en laat ze daar, echt, het lucht niet alleen op, het helpt echt!

  Want, Hij is een toevlucht, je kunt dus bij Hem schuilen, altijd en immer. Er zijn geen openingstijden, Hij is 24/7 beschikbaar, je hebt geen QR code nodig want er is al voor betaald, met het bloed van Jezus. Wat je wel nodig hebt is geloof, want zegt De Hebreeënbrief, wie tot God naderen moeten geloof hebben dat Hij bestaat en een hoorder is van wie Hem ernstig zoeken. En geloven is een werkwoord, dat moet je gewoon gaan doen. Daarnaast is het ook nog een gave van de Geest om het onmogelijke mogelijk te maken. Echt, geloof me, het werkt!

 • Geen aanstoot

  [2Kor.6:3] Om onze verkondiging niet te schaden geven wij niemand ook maar enige aanstoot. NBV21

  Lezen: 2Kor.6:1-13

  Geen aanstoot geven opdat de bediening, de verkondiging van het evangelie, niet geschaad wordt. Wat is de kerk, wat zijn wij, want wij zijn de kerk, daarin tekort geschoten! Ons past een nederige en verootmoedigende houding. Praat maar eens met je collega’s, met een willekeurig iemand op straat. Zovelen zijn door kerken en kerkmensen beschadigd, dat ze niets meer met God te maken willen hebben en huichelarij is het eerste wat men vaak noemt. Vroom in de mond, maar kijk niet naar mijn daden.

  Paulus had maar één passie: zielen winnen voor Jezus en hij waakte ervoor dat er ook maar iets zou zijn waardoor mensen iets konden vinden waardoor zij het evangelie niet konden aannemen. Daar zouden we een voorbeeld aan kunnen nemen! Laten we aan de Heilige Geest vragen of er iets is waardoor wij een blokkade voor het evangelie geweest zijn waardoor anderen juist Jezus afwijzen. Anderen, dat zijn de mensen in onze invloedssfeer, gezin, familie, kennissen, buren, collega’s etc. En als Hij ons dan iets laat zien, laten we het dan belijden, ons ervan bekeren en ervan af keren en vergeving vragen aan degenen die het betreft.

  En dan zouden we zomaar eens mensen spontaan tot geloof kunnen zien komen, waar we al zolang voor bidden….

 • Sta op!

  [Luk.854] Maar toen Hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar hand en riep: Kind, sta op! HSV

  Lezen: Luk.8:40-56

  Twee prachtige verhalen, die de bewogenheid en de passie van onze Heiland laten zien en de werking van de kracht van de Heilige Geerst, die Hij ontving na Zijn doop, bij Johannes.

  Binnen het verhaal van de dochter van Jairus speelt zich een ander verhaal af, dat van de bloedvloeiende vrouw. Ze was al net zo lang ziek als het meisje oud was. Maar zij had geloof, ze bepaalde zelf de manier waarop ze genezen zou worden en het gebeurde!

  Dan komen we bij het huis van Jairus en daar vinden we ongeloof, Jezus wordt zelfs uitgelachen. Hij neemt zelfs niet alle discipelen mee, alleen Petrus, Johannes en Jacobus, de drie intimi, en de ouders. De rest drijft Hij uit, hetzelfde woord wat voor demonen uitdrijven wordt gebruikt (en ook om de arbeiders in de Oogst ui te zenden) en dan pakt Hij haar hand. Dat was verboden voor een Jood, je werd dan onrein. Maar als Hij, vol van de goddelijke kracht een onreine aanraakt wordt niet Hij onrein, maar het onreine rein, de omgekeerde wereld! En Hij zegt (volgens Markus) ‘Talita koem’, meisje, sta op! Wat klinkt dat liefdevol en teder!

  En het wonder gebeurt, de dood moet wijken voor de Kracht van de Heilige Geest! Ze slaat haar ogen op en komt overeind zitten en Jezus, praktisch als Hij is, geeft de opdracht om haar te eten te geven, als teken dat ze geen Geest is, maar echt leeft. Hij doet datzelfde later op de opstandingszondag bij de discipelen.

  Geweldig dit verhaal, schitterend in de kinderbijbel, maar geloven we dat deze kracht, die Opstandingskracht, ook voor ons beschikbaar is? Want Jezus zelf belooft ons immers in Joh.14:12 dat, als we in Hem geloven, dezelfde dingen zouden kunnen als Hij, ja meerdere, want Hij gaat naar de Vader!

  Ik heb nog nooit de vrijmoedigheid gehad en de mogelijkheid om het te doen, vind het ook doodeng, maar het staat er toch. Iedere morgen proclameer ik als ik mijn handen ophef: ‘Deze handen zullen op zieken worden gelegd en zij zullen genezen, demonen uitwerpen, doden opwekken!’ Als een proclamatie, een verlangen naar het openbaar worden van Gods kracht in mij, tot eer van Zijn Naam! De eerste twee heb ik al wel gezien, niet altijd, dus het kan meer worden, maar de laatste (nog) niet! Maar ik ben er nog…….

 • Nu is de tijd

  [Jes.55:6] Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
  roep Hem terwijl Hij nabij is.NBV21

  Lezen: Jes.55

  We leven nog, ouderwets gezegd, in het heden der genade. Er is nog steeds een mogelijkheid om je te bekeren, Jezus aan te nemen en gered te worden, als je dat nog niet bent. En ik wil je met klem vragen, nu vandaag, als je dit onder ogen komt, dat als je vandaag zou sterven, je voor 100 % zeker weet dat je behouden, gered bent en bij God in de hemel zult zijn?

  Als je antwoord nee is, of je het niet zeker weet, ga dan naar http://www.gratisgeschenk.nl en volg de stappen die daar staan. Want het kan nu nog!

  Ik ben geen eindtijd profeet, die bij iedere ramp uitroept dat Jezus maar snel moet komen. Persoonlijk geloof ik ook dat we pas na de grote verdrukking worden opgehaald, maar ook dat Jezus komt voor een stralende bruid, zonder vlek of rimpel en dan hebben we nog wel een dingetje…

  Maar deze week zag ik een plaatje op facebook, want ik ook meteen als mijn achtergrond heb gebruik:

  We moeten evangeliseren alsof er geen morgen zou zijn

  In het kader van onze dagtekst mag dat duidelijk zijn, nu is de tijd. Ken je mensen die Jezus nog niet kennen, heb je wel eens met hen over Hem gesproken, bid je voor hen? De tijd is er nog dat we Hem aan kunnen roepen, dat mensen nog gered kunnen worden. Hij is nog steeds nabij, zo nabij als jij bij de mensen bent, die je tegenkomt, want Hij woont in jou!

  Laat geen moment verloren gaan, maar wees alert. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat degene(n), die je vandaag ontmoet een andere eeuwigheidsbestemming krijgen, omdat jij het momentum hebt gepakt.

  Als niet weet hoe dat zou moeten, geef me een berichtje, dan stuur ik je een les uit operatie Sneeuwbal hoe mensen tot Jezus te leiden.

 • Impartatie

  [Rom.1:11] Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, NBV21

  Lezen: Rom 1:8-16

  Het woord impartatie kennen we eigenlijk niet in het Nederlands, maar het is meer dan mededelen, laten delen en zo, zoals het vaak vertaald wordt, er is sprake van een overdracht. Denk aan de mantel van Elia, die Elisa kreeg en waardoor hij instaat was dubbel zoveel wonderen te doen als Elia.

  Ook Paulus heeft het verlangen om de Gemeente in Rome te bezoeken en om enige geestelijke, charismatische gaven over te dragen, zodat ook zij in staat kunnen zijn om het evangelie uit te dragen, zoals hij dat doet. Want dat is de bedoeling met impartatie, dat je hetzelfde gaat doen als degene, die zijn of haar zalving op jou overdraagt. Hetzelfde wil niet specifiek zeggen op dezelfde manier, maar wel met hetzelfde doel,

  Wat jij met die zalving, die je ontvangt doet, is jouw eigen invulling en je eigen verantwoording. Je kunt er ook niets mee doen en ze aan je verzameling van mensen toevoegen, die jou de handen hebben opgelegd, als een prijzenkast. Of je kunt je ernaar uitstrekken om hetzelfde te gaan doen, uiteraard in de kracht van de Heilige Geest.

  Nu zijn er ook mensen, die er bang voor zijn, dat mensen met een verkeerde geest jou de handen opleggen en je daardoor dus een boze geest zou ontvangen. Maar als je zelf het verlangen hebt om meer van God te ontvangen hebben we de belofte dat Hij ons geen stenen voor brood, of schorpioenen voor eieren zal geven, maar de Heilige Geest aan wie Hem erom vragen. Dus die angst is ongegrond. En als jij vol bent van de Heilige Geest kan er geen andere geest meer bij. Neem bijvoorbeeld een luchtballon, als je die goed opgeblazen hebt en dichtgeknoopt, kan je blazen wat je wilt, er komt niets meer bij, heb je hem echter opengemaakt is het andere koek

  Strek je uit naar meer van Gods Geest in je leven, want er is altijd meer, als de Heilige Geest in je leven is en je in Hem gedoopt bent, heb je sowieso alle negen geven tot je beschikking. Ga er mee oefenen, ga er mee aan de slag, je zult zien wat je voor een oneindige schat hebt ontvangen, en groei erin, iedere dag weer!

%d bloggers liken dit: