Levende Hoop

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,’‭‭1 Petrus‬ ‭1‬:‭3‬ ‭HSV‬‬https://bible.com/bible/1990/1pe.1.3.HSV Like dit bericht en stuur het door naar 7 van je vrienden en vraag of zij dit ook […]

Vertrouwen

‘Ik verwacht alles van de Here. Ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in.’‭‭Psalmen‬ ‭130‬:‭5‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/psa.130.5.HTB #opfrisser #vertrouwen #preachingdrummer #psalm-130:5 #overdenking

Geven

‘Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet,’‭‭Mattheüs‬ ‭6‬:‭3‬ ‭HSV‬‬https://bible.com/bible/1990/mat.6.3.HSV

Geloof

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’‭‭Hebreeën‬ ‭11‬:‭1‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/heb.11.1.HTB

Advent

‘Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.’‭‭Jesaja‬ ‭40‬:‭3‬ ‭HSV‬‬https://bible.com/bible/1990/isa.40.3.HSV

Zegen

‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’‭‭Numeri‬ ‭6‬:‭24‬-‭26‬ ‭HSV‬‬ #opfrisser #Numeri 6:24-26 #preachingdrummer

Goed doen

‘Daarom moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen.’‭‭Galaten‬ ‭6‬:‭10‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/gal.6.10.HTB #Opfrisser #Galaten 6:10 #preachingdrummer

Wapens

‘Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.’‭‭Psalm‬ ‭9‬:‭2‬ ‭HSV‬‬https://bible.com/bible/1990/psa.9.2.HSV

Achtervolging

‘Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.’‭‭Psalmen‬ ‭23‬:‭6‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/psa.23.6.HTB