Zelf gekruisigd

Er gebeurt heel wat op het moment dat je Jezus aanneemt. Ja, natuurlijk, je wordt gered, een nieuwe schepping, maar ook dat je je ‘ik’ en alles erbij hoort, je vlees en alle begeerten, kruisigt, zoals Jezus voor ons gekruisigd is. Dat besef je niet meteen, het is een proces, maar eigenlijk ben je bedorven […]

Advertentie

IJzer met ijzer

‘Zoals ijzer met ijzer scherp wordt gemaakt, zo scherpt de ene mens de andere.’ ‭‭Spreuken‬ ‭27‬:‭17‬ ‭BB‬‬ Als broodbezorger had mijn vader altijd een vlijmscherp broodmes bij zich om het (ongesneden) brood in tweeën te snijden als mensen maar een halfje brood wilden. Als het mes bot werd, pakte hij een ander mes en liet […]

Overwinnen

‘Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.’‭‭1 Johannes‬ ‭4‬:‭4‬ ‭HTB‬‬ In een paar woorden staat er hierneen statement die klinkt als een klok en, mitst toegepast, iedere gelovige in staat stelt een overwinnend leven te leiden. Allereerst […]

Wonderlijk gemaakt

‘U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.’ Psalmen‬ ‭139‬:‭13‬-‭14‬ ‭BB‬‬ Heb je ooit wel eens een wonder gezien? Kijk dan eens in de spiegel. Jij […]

Wie goed doet

‘Volg niet het kwade na maar het goede, mijn vriend. Wie goed doet, komt uit God voort, maar wie kwaad doet, kent God niet.’‭‭3 Johannes‬ ‭1‬:‭11‬ ‭HTB‬‬ Wat of wie volgen we, zou je kunnen vragen? De waan van de dag, rages, trends? Daar zitten goede maar ook slechte dingen tussen, maar belangrijker nog, beiden […]

Verwachten en standhouden

‘De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.’‭‭1 Korinthiërs‬ ‭13‬:‭7‬ ‭HTB‬‬ Vier prachtige eigenschappen van de liefde zien we hier vandaag. De liefde beschermt de ander, heeft vertrouwen in de ander, verwacht het altijd van God en houdt stand, geeft niet zomaar op Vooral die laatste twee zijn […]

eigen oordeel

‘Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg.’‭‭Spreuken‬ ‭3‬:‭7‬ ‭HTB‬‬ ‘Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg.’ Spreuken‬ ‭3‬:‭7‬ ‭HTB‬‬ Wat denken we het soms goed zelf te weten, maar […]

Gered

‘Want er staat ook: ‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.’’‭‭Romeinen‬ ‭10‬:‭13‬ ‭HTB‬‬ 3 x komt de tekst in de bijbel voor, de eerste keer in Joel, de tweede x in handelingen en in Romeinen dus de derde x. Dan moet het dus wel belangrijk zijn! Het woordje dat voor aanroepen […]

Volmaakt en sterk

‘Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.’‭‭1 Petrus‬ ‭5‬:‭10‬ ‭BB‬‬ Wat is geloof als het niet beproefd is, door lijden heen? Even terzijde, het lijden waar […]

Het kan nog!

‘Jesaja zegt: Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is.’ Jesaja‬ ‭55‬:‭6‬ ‭BB‬ Ja, het kan nog, er is nog tijd. Je kunt nog terug. De Here laat zich nog vinden, Hij is nog dichtbij! Niet dat ik geloof dat hij morgen terugkomt, maar wel dat Zijn […]