Hou vol

[Jac. 112] Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.NBV21 Lezen: Jak.1:12-15 Als je denkt dat je als gelovigen nooit zult worden beproefd dan heb je het mis. En dat is niet God, die […]

Hart en mond

[Mat.15:18] Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.NBV21 Lezen: Mat.18:1-20 Volg je hart, want dat klopt, zo’n tegeltjes wijsheid, die je in van die snuisterijen winkeltjes tegenkomt. Maar is dat wel zo? Hier leren we van de Here Jezus van niet, want als je het […]

Profeet

[Deut.18:15] Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,(HSV) Lezen: Deut:18:15-22 Zoals met zoveel profetieën in de Bijbel is ook deze, van Mozes, een met meerdere ladingen en vervullingen. De eerste is dat er in de komende tijd, als […]

Polarisatie

[1Kor.10:33] Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.NBV21 Lezen: 1Kor.10:23-11-1 We leven in een tijd waarbij mensen, ook christenen, lijnrecht tegenover elkaar staan. Als je in een groepje bent moet je […]

Geef niet op

[Markus 8:25] Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.NBV21 Lezen: Markus 8:22-26 Misschien heb ik je door mijn stukjes al wel aangemoedigd om eens voor genezing te bidden. Misschien is het gelukt, maar misschien ook niet. Misschien […]

Eindelijk recht

[Spreuken 13:22] Van een goed mens zullen zelfs de kleinkinderen erven, maar de rijkdom van zondaars valt rechtvaardigen toe. NBV21 Lezen Spreuken 13:20-25 Wordt er dan toch nog recht gedaan?, vraag je je misschien wel eens af. Rijken worden rijker, armen worden armer en ook onder dit kabinet zal het niet veel beter worden. Toch […]

Volheid

[Kol 2:9] Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, [10] en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. NBV21 Lezen: Kol.2:4-15 Vol, voller volst, voller kan niet. Jezus was vol van de Heilige Geest en ook in ons, als we vervuld, […]

Gezag

[Markus1:27] Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’NBV21 Lezen: Markus 1:21-28 Boze geesten uitdrijven, we horen er niet meer zoveel van, in zijn algemeenheid. Mensen die zich daarmee bezig houden zijn een […]

Nieuwe kansen

[Deut.10:4] En de HEER heeft er hetzelfde op geschreven als de eerste keer: de tien geboden die Hij u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeen was. Hij overhandigde mij de platen,NBV21 Lezen:Deut.10:1-11 Hoe vaak hebben we niet God beloofd om dingen wel, of juist niet te doen en is het […]