Levend en krachtig

‘Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.’‭‭Hebreeën‬ ‭4‬:‭12‬ ‭HTB‬‬ https://bible.com/bible/75/heb.4.12.HTB Ik lees op dit moment Gods Smokkelaar van […]

Geen valse hoop

‘Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.’‭‭Romeinen‬ ‭5‬:‭5‬ ‭HTB‬‬ Niets is zo erg als valse hoop. Het is als de wortel die een ezel wordt voorgehouden om vooruit te komen. Het enige wat het oplevert is teleurstelling. Maar […]

Leven in overvloed

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.’‭‭Johannes‬ ‭10‬:‭10‬ ‭HTB‬‬ Zo eenvoudig is het om te onderkennen wat van de duivel komt en wat van God. Jezus zegt het hier zelf: diefstal, dood en vernietiging komen van de tegenstander, maar […]

Kracht, liefde bezonnenheid

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’‭‭2 Timotheüs‬ ‭1‬:‭7‬ ‭HSV‬‬ Voor de derde keer in korte tijd gaat het weer over angst, kan haast geen toeval zijn. Ik laat deze tekst vaak bij een bevrijdingssessie proclameren, als we de geest van angst gaan uitdrijven. Want […]

Niet voor niets

‘Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.’‭‭1 Korinthiërs‬ ‭15‬:‭58‬ ‭HTB‬‬ Werken onder Zijn leiding. Daar gaat het denk ik vaak mis. Want is het niet zo dat we meestal zelf plannetjes maken en […]

Blij met moeilijkheden

‘Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien.’‭‭Jakobus‬ ‭1‬:‭2‬-‭3‬ ‭HTB‬‬ Daar zit toch niemand op te wachten, zou je zeggen, moeilijkheden en verleidingen, en dan moet je er ook nog blij mee zijn? No way!Toch is dat […]

40

‘Met verlangen keek ik uit naar de Here. Toen boog Hij Zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp.’‭‭Psalmen‬ ‭40‬:‭2‬ ‭HTB‬‬ ‘Met verlangen keek ik uit naar de Here. Toen boog Hij Zich naar mij toe en hoorde mijn roepen om hulp.’ ‭‭Psalmen‭ 40‬:‭2‬ ‭HTB‬‬ I waited patiently for the LordHe inclined and […]

Alles mogelijk

‘Jezus keek hen ernstig aan en zei: ‘Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk.’’‭‭Mattheüs‬ ‭19‬:‭26‬ ‭HTB‬‬ Bij God is alles mogelijk, dus niets onmogelijk. We nemen dat snel in onze mond, maar geloven we het ook echt? Want als puntje bij paaltje komt, of de nood aan de man, handelen we er dan […]

Vrij van angst

‘Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.’‭‭Jesaja‬ ‭41‬:‭10‬ ‭HTB‬‬ Iemand heeft ze wel eens geteld: de uitspraken in de bijbel waar staat dat we niet bang […]