Nooit stoppen

‘Laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten!’ Galaten‬ ‭6‬:‭9‬ ‭BB‬‬ ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is een oudhollands gezegde . En het zou zomaar kunnen dat dit schriftgedeelte daar model voor heeft gestaan, omdat hier ook weer het principe van […]

Geloven door horen

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’ Rom.‬ ‭10‬:‭17‬ ‭HSV‬‬ Mensen moeten het horen, ja echt, het woord van God horen, willen ze tot geloof komenJe hoort wel eens mensen zeggen dat ze evangeliseren door hun daden, en ook de woorden van Franciscus van Assisi worden […]

Eerbied ouders

‘‘Heb eerbied voor uw vader en moeder.’ Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden: ‘Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben.’’ Efeziërs‬ ‭6‬:‭2‬-‭3‬ ‭HTB‬‬ Dit is natuurlijk ontleend aan het vijfde van de tien geboden. Het enige gebod waaraan een […]

Zuiver hart

‘Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.’ Psalmen‬ ‭51‬:‭12‬ ‭HTB‬‬ Psalm 51, een boete psalm, die David schreef nadat zijn overspelige relatie met Batseba en zijn indirecte moord op Uria, haar man, bekend was geworden door de profeet Nathan Volgens de wet van Mozes stond […]

De vrucht van de Geest

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Galaten‬ ‭5‬:‭22‬ ‭HSV‬ Op het moment dat je tot geloof komt, Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser, Hem uitnodigt in je hart, komt de persoon van de Heilige Geest in je wonen. En wordt er een boompje bij […]

Moedig en sterk

‘Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.’’ ‭‭Jozua‬ ‭1‬:‭9‬ ‭HTB‬‬ Na 40 jaar in de woestijn rondgetrokken te hebben, vanwege hun ongeloof, staat het volk Israël weer voor de poorten van het Beloofde Land. Alleen Jozua en Caleb zijn nog […]

Boven zoeken

‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’‭‭Kolossenzen‬ ‭3‬:‭1‬ ‭HSV‬‬ Als je met Christus opgewekt bent, dat kan eigenlijk alleen doordat je je, op grond van je getuigenis, volwassen, hebt laten dopen, door onderdompeling , dan krijg je een […]

Goede Herder

‘Een lied van David. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort.’ Psalmen‬ ‭23‬:‭1‬ ‭BB‬‬ Al maar meer en meer willen hebben is de trend van de wereld, van de mensen die God niet kennen, maar ook veel van Gods kinderen zijn er mee besmet. David, de […]

Woorden hebben kracht

‘Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.’‭‭Spreuken‬ ‭18‬:‭21‬ ‭HSV‬‬ Toen de Here God de hemel en de aarde schiep deed Hij dat met Zijn Woord. Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. En toen Hij ons, de mens creeerde […]

Water en Vuur

‘Als je door het water gaat, zal Ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen.’‭‭Jesaja‬ ‭43‬:‭2‬ ‭BB‬‬ Natuurlijk geldt deze troostrijke belofte als eerste het volk Israël, om precies te zijn het twee […]