Bid het Onze Vader

‘Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos […]

Bid het Woord

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬ “Eén woord van God zal je leven voor altijd veranderen.” – […]

Bid het Woord

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬ “Eén woord van God zal je leven voor altijd veranderen.” – […]

Bid namens anderen

Isaak bad tot de HEER namens zijn vrouw, omdat zij onvruchtbaar was… ~ Genesis 25:21 (NIV) ‘Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.’ Genesis‬ ‭25:21‬ ‭HSV‬‬ “Daniel, wil je voor me bidden?” […]

Bid zonder God te beperken

‘‘Oppermachtige Here! U hebt met uw grote kracht de hemelen en de aarde gemaakt, niets is voor U onmogelijk!’‭‭Jeremia‬ ‭32:17‬ ‭HTB‬‬ “O gelovige broeders! Wat een instrument is dit dat God in uw handen heeft gelegd! Gebed beweegt Hem die het universum beweegt.” – Robert Murray McCheyne Wetenschappers blijven zich verbazen over de grootte van […]

Bid voor het onmogelijke

‘Voor Mij is niets onmogelijk. Genesis‬ ‭18:14‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/gen.18.14.HTB ‘Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.” – Corrie ten Boom Wat is onmogelijk in je leven? Sta je voor een onmogelijke situatie? Is er bij jou een ziekte vastgesteld die onmogelijk te genezen is? Heb je te maken met een onmogelijk economisch […]

Bid dat mensen gered worden…

‘…..zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.’‭‭2 Kronieken‬ ‭20:9‬ ‭HSV‬‬ “O God, geef mij zielen of ik sterf.” – John Hyde John Hyde was een Amerikaanse missionaris die begin 1900 diende […]

Bid zoals Jezus bad

‘En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.’ Markus‬ ‭6:46‬ ‭HSV‬‬ “Als ik het gebed maar één dag zou verwaarlozen, zou ik een groot deel van het vuur van het geloof verliezen.” – Maarten Luther Jezus maakte er een gewoonte van om te bidden. Elke dag ging […]

Bid voor een oogst van zielen

‘Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ Mattheüs‬ ‭9:37-38‬ ‭HSV‬‬ “Gebed is de enige adequate manier om onze inspanningen snel genoeg te vermenigvuldigen om de oogst te oogsten die God verlangt.” […]

Bid om je leven in vuur en vlam te zetten

‘Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.’2 Timotheüs‬ ‭1:6‬ ‭HSV‬‬ ( (‘For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands.’‭‭2 Timothy‬ ‭1:6‬ ‭NIV‬‬) “Alleen […]