Niet blussen

‘Blus de Geest niet uit.’ 1 Thessalonicenzen‬ ‭5:19‬ ‭HSV‬‬ Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:19-22 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Niet blussen We moeten het vuurtje brandend houden, zorgen dat het niet uitdooft, maar hoe doen we dat? Wat mij opvalt is, dat als mensen tot bekering komen ze in vuur en vlam […]

De Doop in 🔥 Vuur

‘Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’‭‭Mattheüs‬ ‭3:11‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Mattheüs 3:1-12 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: De […]

Een andere Geest

‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’ Numeri‬ ‭14:24‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Numeri 14:11-25 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Een […]

Leiding

‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.’‭‭Romeinen‬ ‭8:14‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Romeinen 8:1-17 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Leiding Vol van de Geest zijn is 1 en, zoals ik al heb uitgelegd, onmisbaar voor iedere gelovige. Alleen daar blijft het niet bij, want […]

Niet te weinig

‘Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn.’2 Koningen‬ ‭4:3‬ ‭HSV‬‬ Lezen: 2 Koningen 4:1-7 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: niet te weinig Wat het is om vol te zijn van Gods Geest en hoe dat […]