Bid het Onze Vader


‘Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’
‭‭Mattheüs‬ ‭6:9-13‬ ‭HSV‬‬

“Het Onze Vader kan snel in het geheugen worden opgenomen, maar het wordt langzaam uit het hart geleerd.” – Frederick Denison Maurice

Toen de discipelen Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, gaf Jezus hun het Onze Vader als model. Dit gebed is misschien wel het bekendste en meest herhaalde gebed ter wereld. Ik heb dit gebed gebeden samen met Episcopaalse priesters, Lutherse voorgangers, Baptisten, Orthodoxe gelovigen, Charismatische leken en een Katholieke aartsbisschop. In vele talen en in vele landen is het Onze Vader geliefd. Een voorganger verdeelde het Onze Vader in deze elementen…

 • Papa: “Onze Vader in de hemel…” God is onze Vader. Deze titel drukt de nauwe persoonlijke relatie uit die God heeft met ons, zijn kinderen.
 • Proclamatie: “…Uw Naam worde geheiligd…” Geheiligd betekent: datgene eren wat heilig is. In oudtestamentische tijden was de naam van een zoon een uitdrukking van wie hij was. Dus als we Gods naam eren, eren we Hem.
 • Belofte: “…Uw Koninkrijk kome…” Klaar of niet, Gods koninkrijk komt eraan. Dit is de kreet van elke gelovige die wacht op de Messias. Kunnen we dit vers echt bidden en het menen? Willen we Gods koninkrijk of ons koninkrijk? We moeten ons onderwerpen aan Zijn Heerschappij. Als de Koning ons een bevel geeft, moeten we gehoorzamen.
 • Voorzienigheid: “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” Deze zin vraagt God om Zijn Koninkrijk hier op aarde openbaar te maken, maar roept ons ook op om Zijn wil uit te voeren op elke mogelijke manier. Gods wil wordt te allen tijde in de hemel gedaan, maar we moeten bidden dat Zijn wil ook hier op aarde wordt gedaan.
 • Voorziening: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” In de woestijn voorzag God de Israëlieten dagelijks van manna. Bij het laatste avondmaal maakte Jezus het brood tot een symbool van Zijn eigen Lichaam. Als we God om ons dagelijks brood vragen, vragen we om dagelijkse voeding, zowel geestelijk als lichamelijk. We moeten ons nooit zorgen maken over morgen, maar Hem eenvoudigweg danken voor de voorziening van vandaag.
 • Vergiffenis: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Jezus vertelde de gelijkenis over de man die door de koning werd vergeven en vervolgens weigerde een veel kleinere schuld te vergeven. Deze zin herinnert ons eraan om anderen te vergeven. Als we een zaadje van vergeving planten, zullen we zelf ook vergeving ontvangen.
 • Bescherming: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Zelfs als we door het dal des doods lopen, zal God bij ons zijn en ons beschermen.
 • Lof en macht: “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.” Alle lof komt de Vader toe. Alle macht behoort Hem toe. Deze zin herinnert ons aan Gods almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid. Hij is almachtig, alwetend en eeuwig.
 • Wat een krachtige manier waarop Jezus ons leerde bidden! Wanneer we deze elementen in ons gebedsleven integreren, zullen onze gebeden prachtige, langdurige, levensveranderende vruchten dragen. Onze gebeden kunnen een verschil maken in deze wereld.
  Ik vertrouw erop dat deze 31 goudklompjes over gebed je zullen aanmoedigen en je een nieuwe dimensie in je gebedsleven zullen geven. Bidden is een voorrecht, een eer en een verantwoordelijkheid die God ons als gelovigen heeft gegeven.
 • Laten we onze oproep tot gebed niet licht opvatten. God heeft ons, onze stem, onze tijd en onze gebeden nodig om Zijn werk op aarde te bewerken. Laten we opstaan en de oproep uit de hemel om te bidden beantwoorden.

Uit de serie ‘The Power of Prayer’ (De Kracht van Gebed) door Evangelist Dr. Daniel King

#opfrisser #thepowerofprayer #dekrachtvangebed

3 gedachten over “Bid het Onze Vader

 1. GM en Gods zegen, Arie! Ik hoop en bid dat het met u en uw gezin goed gaat. Ik heb een 2 vraagjes: is deze Opfrisser de laatste geweest?2. Ik wilde graag weten hoe ik de 12 euro zou kunnen overmaken; ik kan nl. de mail niet terug vinden waar u dat had voorgesteld. Alvast heel hartelijk dank voor het beantwoorden van mijn vragen. Een hartelijke groet, Lydia

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s