Dokter


Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. — Matteus 9:12-13

http://dawo.nl/?p=5320

Lezen: Matteus 9:9-13

Wat is deze tekst vaak verkeerd gebruikt. In zwaar orthodoxe kringen bijvoorbeeld om kinderen niet in te enten. Polio en andere ziekten waren het epidemisch gevolg. Aan de andere kant is men nu al weer minder enthousiast over inentingen. Je weet soms niet wat je binnenkrijgt. De hele farmaceutische industrie heeft een winstoogmerk en eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Vaak genoeg stillen pilletjes de symptomen, maar halen niet de oorzaak weg, maar dat terzijde.

We moeten altijd, en ik blijft het toch zeggen, hoor, de context lezen waar een tekst uit komt. In dit geval is Levi, de latere Mattheus en dus de schrijver van het verhaal, Jezus gaan volgen. Hij had Hem letterlijk binnen gevraagd, niet alleen in zijn hart, maar ook in zijn huis. We zien hier hetzelfde patroon als bij Zacheus. Jezus wil graag naar binnen bij zondaren. Dat levert Hem natuurlijk weer de nodige kritiek op bij de religieuze geesten. ‘Hij is een vriend van tollenaar en zondaars’ Met andere woorden, ‘Hij kan niet veel bijzonders zijn’.

Een religieuze geest weet altijd wel een stok te vinden om een hond te slaan en om kritiek te hebben op het werk van de Geest. Als men iets niet begrijpt is het al niet van God, alsof zij God in hun binnenzak hebben en Hij niet buiten hun regels en normen om kan gaan. Wel de Here Jezus lapte dat aan Zijn sandaal, Hij had daar lak aan. En dan komt de tekst van vandaag: wie gezond zijn hebben geen dokter nodig. Zonde en ziekte wordt hierop 1 lijn gezet. Niet dat ziekte zonde is, of altijd een bron van zonde zou moeten hebben, nee zonde is een ziekte, waar we genezing van nodig hebben. En daarvoor is Dokter Jezus naar de aarde gekomen, om de zonde, de ziekte weg en op Zich te nemen en weg te dragen naar het kruis. Maar als je (denkt dat je) rechtvaardig bent, heb je die genezing niet nodig. Natuurlijk waren ze dat niet, maar men dacht het van zichzelf. Niemand kan de wet volmaakt houden, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God en het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God geeft, is eeuwig leven, door Jezus Christus, Zijn Zoon. Alleen door Hem ‘in je huis’ te vragen en Hem te volgen wordt een mens gered, behouden, gezond, om in de context te blijven. En ja, daar hoort ook genezing bij van iedere ziekte, zoals de Here Jezus dat demonstreerde: allen die tot Hem kwamen genas Hij van alle ziekte en alle kwaal! Hebben we dan geen dokters meer nodig? O zeker wel, ik geloof dat God ook doktoren kan gebruiken, maar laten we, als we ziek zijn, ons eerst tot JHWH Raffa, de HERE Heelmeester, wenden en niet in het allerlaatste geval, als de doktoren niets meer kunnen doen. Proef je het verschil?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s