Anders zijn


Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. — Efeziers 4:31-32http://dawo.nl/?p=5058

Lezen: Efeziers 4:17-32

‘Kwaad worden is menselijk, kwaad blijven van de duivel’, dat zei mijn oude wijze moeder zaliger altijd. En ik denk dat ze wel gelijk had. We worden allemaal wel eens boos,maar daar doelt Paulus niet op in zijn afsluitende verzen. Centraal staat daarin natuurlijk vers 20, wat de NBG zo mooi vertaald heeft met Gij Geheel anders. In de verzen die erna komen werkt hij dat uit. Maar voor de laatste vermaning geeft hij het advies de Heiige Geest niet te bedroeven (30) en dan komen deze verzen. Hoe bedroeven we de Heilige Geest? Dat is iets anders dan de zonde geen de Heilige Geest, dat is Gods werk toeschrijven aan de duivel. Er wordt ook wel beweerd dat als we zondigen de Heilige Geest van ons weggaat. Maar dat is niet Bijbels, daar staat dat Hij bij ons zal blijven. (Joh.14:16) Hoe kan Hij ons anders overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel?

Nee als je goed kijkt dan zie je dat de dingen die Paulus hier opnoemt het tegenovergesteld zijn van de vrucht van de Geest uit Gal.5:22 Bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster en slechtheid zijn allemaal werken van het vlees. De Heilige Geest wil juist Zijn vrucht in ons bewerken. Dat uit zich dan weer in de vriendelijkheid en de barmhartigheid en de vergevingsgezindheid, die God ons in Christus gegeven heeft. Daarin onderscheiden we ons dan ook van de mensen die Jezus (nog) niet kennen. Maar gelukkig is het de Heilige Geest die het in ons wil doen. Een vrucht groeit langzaam, het heeft zijn tijd nodig en dan moet het nog rijpen. Daar hebben we een leven lang de tijd voor! 

Maar het begint met overgave aan de Heilige Geest: ‘Heer, ik wil U niet bedroeven, ik wil juist dat Uw werk, zowel de vrucht als de gaven, zichtbaar worden in mij. Help mij, ook vandaag, om af te rekenen met al het slechte, met name wat uit mijn mond komt, zodat ik niet negatief, maar positief zal praten tegen en over andere mensen. Ik dank U wel, dat U altijd bij mij blijft!’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s