Onder de genade Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. — Romeinen 6:12-14http://dawo.nl/?p=4826

Lezen: Romeinen 6:1-14

Iemand die overleden is doet geen zonde meer. Dat klinkt misschien gek, maar daar gaat het hier wel over. We zijn dood, met Christus gestorven. Morsdood. Dan kunnen we,als het goed is, niet meer terug in de zonde vallen. Dat dat wel gebeurt bewijst deze tekst. Blijkbaar was het zo dat de Romeinse gelovigen er nog meer worstelden.   Of juist bewust zondigden, ‘opdat de genade meerder worde’  (vers 1) 

Het niet willen zondigen is dus een bewuste keuze. Wie laten we over ons regeren? De zonde (och, ik ben nu eenmaal zo, ik kan er niets aan doen) waarmee we gehoorzamen aan de begeerten van ons lichaam? Dat kan van alles zijn, maar ook de dingen die slecht zijn voor ons lichaam horen daar ook bij: teveel eten of drinken, roken, noem maar op. Of zeggen we Jezus is onze Heer? Wenden we lichaam aan om de zonde te dienen of strijden we ermee als een wapen der gerechtigheid? 

Nogmaals, het is een keuze. Wij beslissen. Wat wil je? Als de nadruk gelegd wordt dat Jezus je Redder is, dan kom je hier al heel snel aan. Maar discipelschap wil zeggen dat Hij niet alleen dat is, maar ook je Heer. Of, zeg het maar gewoon: je Baas. Wie heeft het in jouw lichaam voor het zeggen? De zonde of Jezus. Wie is er Heer over jou? De wet of Jezus? Onder wie zijn we: de wet of de Genade?

Wij kiezen zelf. Nee, door de genade is God niet meer boos op ons, de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem (Jezus) zei Jesaja al in zijn geweldig mooie hoofdstuk 53. Maar willen we een leven leiden dat Hem welgevallig is, wat Hij fijn vindt, dan moeten we de genade over ons laten heersen. Genade is geen vrijbrief om maar te zondigen en er op los te leven. Nee, genade is de kracht om in ons leven werkzaam te zijn om de gerechtigheid uit te werken. Een mens die leeft van Gods genade is een veranderd mens. Je omgeving merkt het, je familie merkt het. ‘Hij of zij is veranderd’ Dat is het mooiste getuigenis wat we kunnen geven. Wie laten we over ons heersen? Onze driften, begeerten, van wat voor aard ook, of zeggen we: Lieve Here Jezus, dank U dat U in mijn hart bent gekomen. Ik geef mijn hele leven, maar ook mijn lichaam aan u. Dat het dood is voor de zonde, maar levend in U. Verander mij door de kracht van Uw genade, tot Uw evenbeeld” Geweldig is het dat God ons Zijn Geest gegeven heeft om dat te bewerkstelligen. Laten we Hem Zijn gang gaan, dan is dat te merken. 

Overigens, als je dood bent, moet je begraven worden. Dat is dus het beeld van de doop, ook in de verzen hiervoor besproken. Niet begraven lichamen gaan verteren en trekken ongedierte aan. In het midden Oosten begroeven ze de mensen nog dezelfde dag, vanwege de hitte. Daarom is het goed om, zo snel mogelijk na je bekering, je ook te begraven in de doop. Des te eerder sta je weer op in dat nieuwe leven. Niet te lang mee wachten dus, doen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s