Hij is er al

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18 http://dawo.nl/?p=4726 LEZEN: Hebreeen 2:1-18 Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn […]

Geadopteerd

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Galaten 4:1-7 Wie? De Here God Wat? Zond Zijn […]

Vrede van God

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Filippenzen 41-7 Wie? De lezers van de […]

Rots der eeuwen

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots. — Jesaja 26:3-4 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Jesaja 26 Wie? JHWH, de God die was, is en komt Wat? Zal volkomen vrede bewaren Waar? In […]

Hebr. 3:1

Opfrisser met de 7 w’s U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. — Hebreeen 3:1 Wie? […]

Psalm 25:4,4

Opfrisser met de 7 w’s Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. –Psalmen 25:4-5 Wie? Mij is in dit geval de Psalmdichter, David, […]

Spreuken 29:25

Bijbelstudie met de 7 w’s Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. — Spreuken 29:25 Wie? Wie op de HERE vertrouwt Wat? Is onaantastbaar, wordt door Hem beschermd Waar? Overal Waarom? Vrees, angst , überhaupt, maar zeker voor mensen verlamt, je raakt verstrikt Wanneer? Als je op de […]