1 Joh 5:11-12

Bijbelstudie met de 7 w’s En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. — 1 Johannes 5:11-12 Wie? Wie de Zoon heeft Wat? Heeft het eeuwige leven […]