Vergeving

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. — Psalmen 130:3-4 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Psalmen 130 Wie? De Eeuwige, JHWH Wat? Als Hij op de ongerechtigheden van de mensen in het algemeen, maar van de schrijver in het bijzonder let, is er niemand […]

Spreuken 19:11

Opfrisser met de 7 w’s Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet. — Spreuken 19:11 Wie? Een verstandig mens Wat? Houdt zijn woede in toom en ziet fouten door de vingers Waar? Overal Waarom? Omdat dat hem siert, en omdat hij of zij van […]

Kolossen en 3:13

Opfrisser met de 7 w’s Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. — Kolossenzen 3:13 Wie? Wij, discipelen, volgelingen van de Here Jezus. Wat? Moeten erkaar verdragen en vergeven Waar? In de gemeente, in de wereld, overal Waarom? Omdat […]

Job 34:12

Opfrisser met de 7 w’s God zal geen slechtheden begaan, de Ontzagwekkende zal het recht niet verdraaien. — Job 34:12 Wie? De HERE God, El Elohim, de Sterke, de Almachtige. Wat? Zal geen slechtheden begaan , Hij verdraait het recht niet. Waar? Dat zal Hij nergens doen, tot in de uithoeken van de wereld is […]