Zweepslag

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid […]

Willekeur?

Want niet uit het oosten of uit het westen of uit de woestijn komt het verhogen, maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. — Psalmen 75:7-8http://dawo.nl/?p=4728 Lezen: Psalm 75 Er zijn mensen die geloven dat God een God van willekeur is. Daar lijkt het hier ook wel op: Hij vernedert […]

Hij is er al

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18 http://dawo.nl/?p=4726 LEZEN: Hebreeen 2:1-18 Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn […]