Bid voor een oogst van zielen

‘Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ Mattheüs‬ ‭9:37-38‬ ‭HSV‬‬ “Gebed is de enige adequate manier om onze inspanningen snel genoeg te vermenigvuldigen om de oogst te oogsten die God verlangt.” […]