Hij is er al

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18 http://dawo.nl/?p=4726 LEZEN: Hebreeen 2:1-18 Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn […]

Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Geadopteerd

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Galaten 4:1-7 Wie? De Here God Wat? Zond Zijn […]

Einddoel: liefde

Einddoel: liefde Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. — 1 Timoteus 1:5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: – 1 Timoteus 1:1-11 Wie? Dit geldt voor ons allemaal Wat? Dat het einddoel van het gebod, dat Paulus aan Timotheüs geeft, liefde is Waar? […]

Spreuken 21:2,3

Bijbelstudie met de 7 w’s Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten. Gerechtigheid en recht doen, is de HERE welgevalliger dan offers. — Spreuken 21:2-3 Wie? De mens en de HERE Wat? Ieder mens vindt dat hij goed doet en ‘recht’ heeft op de hemel, of […]