Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Fil. 4:13

Opfrisser met de 7 w’s Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. Fil. 4:13 Uit: Herziene Statenvertaling Wie? Mij, ons Wat? Alle dingen zijn mogelijk, de mogelijkheden zijn ongekend. Waar? In vernederdering, in overvloed, in alles, in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als […]

Psalm 84:11

Opfrisser met de 7 w’s Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11! Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden. Wat? Een dag […]