Hij is er al

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18 http://dawo.nl/?p=4726 LEZEN: Hebreeen 2:1-18 Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn […]

Opstandingskracht

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33 Lezen: Handelingen 2:14-36 Het moet nogal een tumult geweest zijn: […]

Lafheid

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 2 Timoteus 1:7-8 Lezen: 2 Timoteus 1:3-14 Vandaag weer een van mijn lievelingsteksten en die voorkomt in onze (Kracht) Evangelisatie Training. Angst is een boze geest, die […]

Zalving van de Geest

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het […]

Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Werkzame kracht

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Efeziers 3:14-21 Wie? De Here God, onze […]

Allesovertreffende kracht

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 2 Korintiers 4:7-16 Wie? Wij, u, jij en ik Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont […]

Aangesloten

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. — Judas 1:24-25 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Judas 1:24-25 Wie? Hem, de Drie-enige God, Vader, […]

Hoogspanning, levensreddend

Hoogspanning, levensreddend En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. — Romeinen 8:11 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Romeinen 8:1-17 Wie? De Geest van Hem Die Jezus […]

Duif

Duif En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn […]