Geef me je hart

Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. — Spreuken 23:26 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Spreuken 23:26-28 Wie? Mijn zoon, Mijn dochter, Mijn kind, jij dus Wat? Wordt gevraagd, door de Here, Hem je hart te geven, het ter beschikking te stellen Waar? In je lichaam, God wil, door […]

1Sam. 16:7

Opfrisser met de 7 w’s Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. — 1 Samuel 16:7 Wie? De HEER Wat? Kijkt niet naar het uiterlijk, Hij kijkt naar het hart Waar? In dit geval gaat het om een nieuwe koning voor […]