Haast

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Efeziers 5:1-21 Wie? De lezers van de Efezebrief, zij, maar […]

Hij wacht…

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. — Jesaja 30:18 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Jesaja 30:18-26 Wie? JHWH, de God die gisteren en vandaag dezelfde is […]