Opstandingskracht

Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. — Handelingen 2:32-33 Lezen: Handelingen 2:14-36 Het moet nogal een tumult geweest zijn: […]

Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Allesovertreffende kracht

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. — 2 Korintiers 4:7 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 2 Korintiers 4:7-16 Wie? Wij, u, jij en ik Wat? Hebben een geweldige schat, de allesovertreffende kracht van God Waar? In aarden vaten, dat zijn wij, het toont […]

Angsthaas

Angsthaas. Opfrisser met de 7 w’s De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18 Wie? De liefde van God Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit Waar? In ons hart, […]

Psalm 84:11

Opfrisser met de 7 w’s Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. — Psalmen 84:11! Wie? De schrijver van deze psalm. Maar het zou ook voor ons moeten gelden. Wat? Een dag […]

Hand. 1:7,8

Bijbelstudie met de 7 w’s Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria […]