Kostbaar bezit

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. — Jesaja 43:1 Lezen: Jesaja 43:1-7 Er wordt wel eens gekscherend beweerd dat je een lease auto kan herkennen aan hoe de gebruiker ermee […]