Kostbaar bezit

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. — Jesaja 43:1 Lezen: Jesaja 43:1-7 Er wordt wel eens gekscherend beweerd dat je een lease auto kan herkennen aan hoe de gebruiker ermee […]

1Kor. 6:20

Opfrisser met de 7 w’s U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. — 1 Korintiers 6:20 Wie? Allen die de Here Jezus toebehoren, door Hem gered zijn, uit genade, door geloof. Wat? Zijn gekocht en betaald, door zijn dierbaar bloed. Waar? Aan het kruis van Golgotha, waar Gods Zoon zijn […]