Wordt gevolgd

Wordt gevolgd En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — […]

Geestelijke strijd

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. […]

Angsthaas

Angsthaas. Opfrisser met de 7 w’s De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:18 Wie? De liefde van God Wat? Laat geen ruimte voor angst, drijft de angst uit Waar? In ons hart, […]

Klaagliederen 3:25,26

Opfrisser met de 7 w’s Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. — Klaagliederen 3:25-26 Wie? Wie de Here zoeken en alles van Hem verwachten. Wat? Daar is de Here goed voor. Waar? De Here wil dat […]