Vrede met God

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. — Romeinen 5:1-2 http://dawo.nl/?p=4449 Lezen: Romeinen 5:1-11 Wie? Wij, allen die gerechtvaardigd […]

Titus 2:11

Opfrisser met de 7 w’s Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. — Titus 2:11 Wie? Voor alle mensen Wat? Is Gods genade openbaar geworden, tot hun redding. Waar? Aan het kruid van Golgotha, toen Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld. Waarom? Omdat dat Gods reddingsplan is, Hij zond […]