Bid als een kind dat om brood vraagt

‘Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet! Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader […]

Bid in de naam van Jezus

‘Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als jullie Mij iets vragen in mijn naam, zal Ik het doen.’’ Johannes‬ ‭14:13-14‬ ‭HTB‬‬ “Geniet van het grootste voorrecht aan deze kant van de hemel. Jezus Christus stierf om deze gemeenschap […]

Bid in het geheim

‘Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen.’ Mattheüs‬ ‭6:6‬ ‭HTB‬‬ “Het geheim van bidden is bidden in het verborgene.” – Leonard Ravenhill “Openbare gebeden zijn van […]

Bid met nederigheid

‘‘Inderdaad, Here. Maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen,’ was haar antwoord. ‘Wat hebt u een groot geloof!’ zei Jezus. ‘U krijgt wat u hebt gevraagd.’ En haar dochter werd op datzelfde moment genezen.’‭‭Mattheüs‬ ‭15:27-28‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/mat.15.27-28.HTB “Wees nederig of je zult struikelen.” – D.L. Moody Bidden is de […]

Bid met toewijding

‘Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Here uw dankbaarheid.’‭‭Colossenzen‬ ‭4:2‬ ‭HTB‬‬ “Ik heb zoveel te doen dat ik de eerste drie uren in gebed zal doorbrengen.” – Maarten Luther Het woord toewijding betekent “liefde, loyaliteit of enthousiasme voor een persoon, activiteit of zaak”. Devotie wordt ook gedefinieerd als “religieuze verering of observantie.” […]

Bid gelovend dat je ontvangt

… ‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Marcus 11:24 HTB “Geloof in een biddende, horende God zal een biddende, liefhebbende christen maken.” – Andrew Murray Markus 11:24 is een van de krachtigste verzen in de Bijbel. Het stelt geen grenzen aan God. […]

Bid zonder twijfel

‘Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.’‭‭Markus‬ ‭11:23‬ ‭HSV‬‬ “Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als […]

Bid in geloof

Heb geloof in God.’‭‭Markus‬ ‭11:22‬ ‭HSV‬‬ “Er zijn geen banden die het geloof niet kan breken, geen ketenen die het niet kan verbreken, geen kerker die het niet kan openen, geen ziekte die het niet kan genezen, geen overwinning die het niet kan behalen.” – Oral Roberts Een van de belangrijkste elementen van het gebed […]

Bid met dankbaarheid

…moeten wij dankbaar zijn…‭‭uit Hebreeën‬ ‭12:28‬ ‭HTB‬‬ “Tenzij het hart juist is, moet het gebed verkeerd zijn.” – De Knielende Christen Een houding van dankbaarheid is de basis voor een vervullend gebedsleven. In onze snelle maatschappij, haasten we ons vaak door de activiteiten van het leven zonder ooit te stoppen om “Dank U” te zeggen. […]

Bid vurig!

…Het doeltreffende, vurige gebed van een rechtvaardig man baat veel. ~James 5:16 (NKJV) vertaald “Het gebed moet in vuur en vlam staan. Zijn vurigheid moet verteren. Gebed zonder vurigheid is als een zon zonder licht of warmte, of als een bloem zonder schoonheid of geur. Een aan God toegewijde ziel is een vurige ziel, en […]