Goed doen

‘Daarom moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen.’‭‭Galaten‬ ‭6‬:‭10‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/gal.6.10.HTB #Opfrisser #Galaten 6:10 #preachingdrummer

Wapens

‘Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.’‭‭Psalm‬ ‭9‬:‭2‬ ‭HSV‬‬https://bible.com/bible/1990/psa.9.2.HSV

Achtervolging

‘Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.’‭‭Psalmen‬ ‭23‬:‭6‬ ‭HTB‬‬https://bible.com/bible/75/psa.23.6.HTB

Bid het Onze Vader

‘Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos […]

Bid het Woord

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬ “Eén woord van God zal je leven voor altijd veranderen.” – […]

Bid het Woord

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebreeën‬ ‭4:12‬ ‭HSV‬‬ “Eén woord van God zal je leven voor altijd veranderen.” – […]

Bid namens anderen

Isaak bad tot de HEER namens zijn vrouw, omdat zij onvruchtbaar was… ~ Genesis 25:21 (NIV) ‘Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.’ Genesis‬ ‭25:21‬ ‭HSV‬‬ “Daniel, wil je voor me bidden?” […]

Bid zonder God te beperken

‘‘Oppermachtige Here! U hebt met uw grote kracht de hemelen en de aarde gemaakt, niets is voor U onmogelijk!’‭‭Jeremia‬ ‭32:17‬ ‭HTB‬‬ “O gelovige broeders! Wat een instrument is dit dat God in uw handen heeft gelegd! Gebed beweegt Hem die het universum beweegt.” – Robert Murray McCheyne Wetenschappers blijven zich verbazen over de grootte van […]