Getuigenis vanuit de Bijbelschool

Een getuigenis van een van de deelnemers van de module Genezing en Bevrijding van de Bijbelschool van de Ongekende Mogelijkheden: ‘Ik ben God echt zo dankbaar en mijn omgeving is er ook zeer blij mee. Vrijdag is er gebeden voor mijn zweetvoeten. Ik heb echt alles al geprobeerd spray, Poeder, nare luchtjes verwijderaar nog een […]

Altijd verhoord

Altijd verhoord En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. — 1 […]

Zaaien en oogsten

Zaaien en oogsten En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. — 2 Korintiers 9:6-7 Lezen: 2 Kor. 9:6-15 Wie? Wie […]

Ommekeer

Ommekeer Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. — Hosea 14:5 Lezen: Hosea 14 Wie? De HERE, JHWH, de God aan Abraham, Isaac en Jacob Wat? Zal de afkerigheid van Israel genezen, hen vrijwillig liefhebben en Zìjn toorn van hen afwenden Waar? In de […]

Levend en krachtig

Levend en krachtig Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. — Hebreeen 4:12 Lezen: Heb. 4:1-13 Wie? het Woord van God, […]

Opgewekt

Opgewekt Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. — Romeinen 6:8-9 Lezen: Rom. 6:1-12 Wie? Wij, die in de Here Jezus geloven, Hem aangenomen […]

Beloften voor Israël

Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen […]

Vakantie Bijbelschool

Doe jij ook mee met de Vakantie Bijbelschool? 3 modules van elk 2 dinsdagen en donderdagen 1 gebed 2 genezing en bevrijding 3 evangelisatie Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod Kosten €30,- per module Locatie: Dordrecht of Rotterdam Start 22 juli M vr grArie de Paauw

Wat zie je er leuk uit!

Wat zie je er leuk uit! Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven […]