Stof

​​De oogst binnenhalen levert altijd weer een hoop stof op:  Commentaar van mensen die het zelf zo goed weten, maar nog nooit een mens tot Jezus hebben geleid Of stilzwijgende blikken, of men valt stil als je binnenkomt Of men ontwijkt je gewoon en doet of men je niet ziet Maakt je uit voor leugenaars […]

Bijbelschool in Almere?

We zijn bezig om de Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst ook in Almere te gaan starten. We willen dan in oktober gaan starten met de Module over Gebed: Vraag wat je maar wilt. 2 zaterdagen en 4 doordeweekse avonden. Bijvoorbeeld:zaterdag 4-okt Leven door de Geest Verstaan van Gods Stemwoensdag 8-okt Voorbede woensdag 15-okt Strategisch […]

Hemel planters

Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk. — Jesaja 51:16 Lezen: Jesaja 51:9-16 Wie? Ik, de HERE, de God van Abraham, Isak en Jacob Wat? Leg Mijn […]

Blij en vriendelijk :-)

Fil. 4:4,5 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Uit: NBG-vertaling 1951 © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap Lezen: Fil. 4:1-9 Wie? De lezers van de gemeente te Filippi en de gemeente van de Here Jezus Christus vandaag Wat? Krijgen […]

Allemachtig!

Allemachtig! En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. — Matteus 28:18 Lezen: Mat. 28:16-20 Wie? De opgestane Here Jezus Wat? Geeft hier aan zijn discipelen de Grote Opdracht (GO) Waar? Op de berg waar Hij hun gezegd had heen te gaan, […]

Pas op wat je zegt, schrijft en plaatst

Pas op wat je zegt, schrijft en plaatst Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. — Psalmen 141:2-3 Lezen: Psalm 141 Wie? David, de schrijver van deze psalm Wat? Vraagt aan de […]

Vakantie Bijbel School

Iets leuks en eens anders doen in je vakantie? Kom dan naar de Vakantie Bijbel School van Stichting Arbeiders in de Gericht op Bijbelgetrouw onderwijs in theorie en praktijk, waarbij effectiviteit hoog in Er zijn drie modules: 1) 22, 24, 28 en 31 juli de module Gebed – ‘Vraag wat je maar wilt’ 2) 5, […]

Meer dan genoeg

Meer dan genoeg Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft […]

Adoptiekind

Adoptiekind Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 Lezen: Gal. 4:1-7 Wie? De Here God, de Vader Wat? Zond […]

Goed naam

Goede naam: Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud. Rijken en armen ontmoeten elkaar, de HEERE heeft hen allen gemaakt. — Spreuken 22:1-2 Lezen: Spreuken 22:1-17 Wie? Deze Spreuk telt voor iedereen Wat? Dat een goede naam en goede gunst meer waard zijn dan rijkdom Waar? In […]