Reden 11: Voorbeelden

‘Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.’‭‭Exodus‬ ‭32:32‬ ‭HS Lezen: Exodus 32:30-35 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Reden 11: Voorbeelden Voor wie zou je je plaats in de hemel willen ruilen voor die van hem of […]

Reden 10: Onze missie

‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’ Johannes‬ ‭15:16‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Johannes 15:9-17 HSV Ook te beluisteren […]

Reden 9: Verwachting

‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’‭‭Ezechiël‬ ‭22:30‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Ezechiël 22:27-31 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Reden 9: Verwachting God is […]

Reden 8: Hulp van de Geest

‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’‭‭Romeinen‬ ‭8:26‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Romeinen 8:18-30 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Reden 8: Hulp van de Geest Bidden heeft verschillende facetten […]

Reden 7: winst

‘Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?’ Mattheüs‬ ‭16:26‬ ‭HSV‬‬ Lezen: Mattheüs 16:24-28 HSV Ook te beluisteren op Podbean: Opfrisser, de podcast: Reden 7: Winst Mensen, die Jezus niet aannemen als hun Heiland […]