Bid in de verwachting van een antwoord

‘Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.’ ‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬ ‭HSV‬‬ “Sommige mensen denken dat God er niet van houdt om lastig gevallen te worden door ons constante komen en vragen. De manier om God te verontrusten is om helemaal niet te komen.” […]

Bid in de verwachting dat God trouw zal zijn

‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.’Hebreeën‬ ‭10:23‬ ‭HSV‬‬ “We moeten bidden met onze ogen op God gericht, niet op de moeilijkheden.” – Oswald Chambers Gebeden worden verhoord, niet omdat wij trouw zijn, maar omdat God trouw is. Als mensen, hoe hard we ook ons […]

Bid zonder ophouden

‘Bid zonder ophouden.’‭‭1 Thessalonicenzen‬ ‭5:17‬ ‭HSV‬‬ “Alles wat een christen doet, zelfs in eten en slapen, is gebed wanneer het in eenvoud geschiedt, volgens de orde van God, zonder dat er door Zijn keuze iets aan toegevoegd of aan afgedaan wordt.” – John Wesley Hoeveel tijd moeten we besteden aan gebed? Soms streven we ernaar […]

Bid specifiek

‘Hij vroeg hem: ‘Wat wilt u van Mij?’ ‘Here,’ zei de man. ‘Ik wil zo graag weer zien.’’ Lucas‬ ‭18:41‬ ‭HTB‬‬ “Wie ’s morgens van God wegrent, zal Hem de rest van de dag nauwelijks vinden.” – John Bunyan Anthony klom op de schoot van de Kerstman. “Wat wil je voor Kerstmis?” Vroeg de Kerstman. […]

Bid om op de bres te staan

‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’ Ezechiël‬ ‭22:30‬ ‭HSV‬‬ “Wanneer wij voor anderen bidden, werkt de Geest van God in het onbewuste domein van hun […]

Bid als een wachter

‘O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust ….. Jesaja‬ ‭62:6-7‬ ‭HTB‬‬ “Gods grootste middel, het grootste middel van de mens, om de vijand te verslaan en de mensen […]

Bid zuchtend in voorbede

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.’ Romeinen‬ ‭8:26‬ ‭HTB‬‬ “Moge God onze ogen openen om te zien wat de heilige bediening van de voorbede is, waartoe wij als zijn koninklijk priesterschap zijn afgezonderd. Moge […]

Bid met verstand

‘….ik zal ook met mijn verstand bidden. …’ ‭‭1 Korinthe‬ ‭14:15‬ ‭HSV‬‬ “Het grootste antwoord op gebed is dat ik in een volmaakt begrip met God word gebracht, en dat verandert mijn kijk op de feitelijke dingen.” – Oswald Chambers Paulus zei te bidden in tongen en te bidden met je verstand. Bidden met ons […]

Bid in de Geest

‘Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,’ Judas‬ ‭1:20‬ ‭HSV‬‬ “De ware geest van het gebed is niets anders dan Gods eigen Geest die woont in de harten van de heiligen. En daar deze Geest van God komt, zo neigt hij van nature naar God in […]