Dronken van de Geest

‘Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer.’ ‭‭Efeziërs‬ ‭5‬:‭19‬ ‭BB‬‬ Eigenlijk hoort vers 18 er ook bij, waar staat dat we ons niet aan wijn moeten bedrinken, maar vol moeten zijn van […]

Boordevol

‘Terwijl ze zo baden, beefde het huis waar ze waren. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest. En vol geloof en zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen.’ Handelingen‬ ‭4‬:‭31‬ ‭BB‬‬ Niet Handelingen 2 vandaag, maar YouVersion koos voor Hoofdstuk 4, wat ook geweldig is Nadat Petrus en Johannes […]

De Grote Opdracht

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’ Mattheüs‬ ‭28‬:‭19‬ ‭HTB‬‬ Een opdracht is het, geen optie, een gebod. Het niet gehoor geven […]

Bidden in de Geest

‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en Ik smeking voor alle heiligen;’ Ef‬ ‭6‬:‭18‬ ‭NBG51‬‬ Het, vaak vergeten, maar zeer belangrijke zevende wapen van de geestelijke wapenrusting: bidden en smeken in de Geest. Met name gericht in de geestelijke strijd rondom verloren […]

Geest der waarheid

‘Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort, en Hij zal bekendmaken wat komen gaat.’ ‭‭Joh‬ ‭16‬:‭13‬ ‭HTB‬‬ Een paar dagen nog, dan is het Pinksteren, het feest van de […]

Verkleedpartij

‘God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld.’‭‭Colossenzen‬ ‭3‬:‭12‬ ‭HTB‬‬ Kinderen vinden het meestal leuk om zich te verkleden, want dan ben je ineens iemand anders. In geestelijk opzicht is dat eigenlijk net zo. Alleen is het omgedraaid, omdat je iemand anders geworden bent, […]

Helemaal niets

‘Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ Romeinen‬ ‭8‬:‭39‬ ‭HTB‬‬ Als ik moest kiezen welk gedeelte uit de bijbel ik mee mocht nemen naar een onbewoond eiland, dan was […]

Huis van God

‘Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont ‭‭1 Kor.‬ ‭3‬:‭16‬ ‭HTB‬‬ Je hoort het vaak zeggen in een dienst op zondagmorgen, dat je welkom bent in het huis van God, maar God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt. Hij kiest ervoor om […]

Zijn Vrede

‘Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.’ Johannes‬ ‭14‬:‭27‬ ‭HTB Wat een prachtige nalatenschap hebben we ontvangen: Zijn vredeEen andere vrede dan die de wereld kent, die is vaak afgedwongen door de sterkste en onderhevig aan voorwaarden en duur […]

Perspectief

‘Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.”’ Openbaring‬ ‭21‬:‭4‬ ‭BB‬‬ Wat een geweldig perspectief hebben wij, als we in Jezus geloven als onze Redder en Verlosser, want alleen voor die mensen […]