Bid dat mensen gered worden…


‘…..zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.’
‭‭2 Kronieken‬ ‭20:9‬ ‭HSV‬‬

“O God, geef mij zielen of ik sterf.” – John Hyde

John Hyde was een Amerikaanse missionaris die begin 1900 diende in wat nu Noord-India en Pakistan is. Tegenwoordig staat hij bekend als “de biddende Hyde”. In 1896 reisde Hyde rond naar vele dorpen in Punjab. Hij schreef: “Dit jaar waren er geen oproepen in de dorpen. Vorig jaar wel. Wat is de reden?” Zijn oplossing was op zijn knieën te vallen in gebed. Hij begon tot God te roepen om verloren zielen. Hij bad vaak de hele dag en de hele nacht, zonder te eten of te slapen. Men zag hem vaak huilen terwijl hij bad: “O God, geef me zielen of ik sterf.”

Hyde’s passie voor het gebed leidde tot de oprichting van de Punjab Prayer Union. Hun doel was om te bidden voor opwekking.
Hyde zag de noodzaak om predikanten aan te moedigen en op te leiden, dus nodigde hij een groep plaatselijke predikanten uit voor een conventie in 1904 in Sialkot. Vóór de eerste bijeenkomst bracht Hyde dertig dagen op zijn gezicht voor God door in gebed. Door de met gebed verzadigde omgeving was er een grote uitstorting van Gods Geest. Velen beleden hun zonden en beloofden God te zoeken.

Op de conventie van Sialkot in de daaropvolgende jaren was er grote “gebrokenheid van hart over de zonde” en een last voor verloren zielen. Een broeder die de conventie bijwoonde beschreef wat hij zag: “O, wat een vreselijk visioen heb ik gehad! Duizenden zielen in dit land… worden meegesleurd door de donkere rivier van de zonde! Ze zijn nu in de hel. O, om hen uit het vuur te rukken voordat het te laat is.”

In 1908 kondigde John Hyde op de conventie in Sialkot aan dat hij geloofde dat elke dag minstens één ziel gered zou worden. Hij vroeg God niet alleen om een zoeker, maar “een geredde ziel, klaar om Christus in het openbaar te belijden en in Zijn Naam gedoopt te worden.” In een land waar sommige kerken jaren zonder enige bekering bleven, dachten velen dat zijn doel onmogelijk was. Maar John Hyde begon te bidden, te reizen en te prediken. Hij moedigde degenen die met hem samenwerkten aan om verloren schapen te vinden.

Een van zijn vrienden meldde dat Hyde “een man in gesprek zou brengen over zijn verlossing. Na verloop van tijd had hij zijn handen op de schouders van de man en keek hem zeer ernstig in de ogen. Weldra kreeg hij de man op zijn knieën, om zijn zonden te belijden en verlossing te zoeken. Zo iemand doopte hij in het dorp, langs de weg, of waar dan ook.” Aan het eind van dat jaar waren er meer dan vierhonderd nieuwe gelovigen gedoopt!

In 1909 vroeg John Hyde God om een nog gewaagder verzoek. Hij wilde dat er elke dag twee zielen werden gered. Als het dagelijkse quotum niet werd vervuld, was zijn antwoord dat hij de hele nacht in gebed zou opblijven en roepen dat God hem zielen zou geven. Toen hij zich concentreerde op zielenwerving, merkte hij dat hij dichter bij het hart van God kwam. Hij predikte: “Wanneer wij Jezus nabij blijven, is Hij het die door ons zielen tot zich trekt.”

Dat jaar werden meer dan achthonderd mensen gered, en op de conventie van Sialkot in 1910 werd de visie opnieuw verruimd. Dat jaar stelde Hyde zich ten doel elke dag minstens vier mensen tot Jezus te brengen. Zijn voorbeeld daagde andere voorgangers en zendelingen uit. Sommige bedieningen die jarenlang weinig of geen vrucht hadden gekend, zagen plotseling honderden mensen het Koninkrijk van God binnenkomen. Veel van wat God de afgelopen honderd jaar in Pakistan en Noord-India heeft gedaan, is terug te voeren op de oorspronkelijke Conventie van Sialkot en de gebeden van John Hyde.

De gebeden van John Hyde hadden geen speciale orde… hij was gewoon een man die de kracht en noodzaak van het gebed erkende en zich gaf aan het gebed voor het heil van anderen. Net als Hyde kun jij een enorme invloed hebben op de eeuwigheid door jouw aanhoudende gebeden voor de verlorenen. Doe elke dag je best om te bidden voor de mensen om je heen die Jezus niet kennen. Bid voor je familieleden, je buren en je stad. Verhef je stem in gebed voor de verlorenen in je land en in de landen van de wereld. Als je de tijd neemt om onophoudelijk voorbede te doen voor de verlorenen, zal God je gebeden gebruiken om velen tot redding te brengen.

Doe mee met de 21 dagen Doeltreffend Bidden Challenge. Kijk voor meer info en opgave op https://www.arbeidersindeoogst.nl/21-dagen

Uit de serie ‘The Power of Prayer’ (De Kracht van Gebed) door Evangelist Dr. Daniel King

#opfrisser #thepowerofprayer #dekrachtvangebed

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s