Hartstocht


[Joh.2:17] Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ (Nbv21]

Lezen: Joh.2:13-22

Iemand heeft de tempel reiniging wel eens de enige zonde van de Here Jezus genoemd. Flauwekul natuurlijk. Ja, als je alleen maar het beeld hebt van een lieve, zoete Jezus, dan klopt dit niet, maar Hij is meer dan dat. Hij de ook de Zoon, die niet kan dulden dat er zo met het huis van Zijn Vader wordt omgegaan! Al een voorafschaduwing van als Hij straks komt met Zijn ijzeren staf om de heidenen te oordelen.

In tegenstelling tot andere evangelisten plaatst Johannes dit voorval aan het begin van Zijn bediening, na het wonder van de wijn in Kanaän, terwijl de anderen het juist aan het einde plaatsen. Hoe het ook zij, het is gebeurd, dat staat vast. Waarom is dit gebeurd, wat is er nu precies aan de hand? Waarom werd Hij zo boos. Omdat ze daar dingen inwisselden?

Nee, er is meer loos. Het was een grove zwendel wat daar plaats vond. Ieder offer wat daar gebracht werd moest volmaakt zijn, er mocht geen vlekje aan zitten. En de priesters, die dat moesten keuren, kregen een deel van de opbrengst. Daarom keurden ze zowat ieder dier wat gebracht werd af en moesten de mensen flink bijbetalen om aan een volmaakt offer te komen. Ook met het geld werd gesjoemeld (een woordje wat uit het Jiddisch komt) het Romeinse geld mocht niet in de tempel komen, omdat daar de beeltenis van de keizer, die zich als God liet vereren opstond, dus werd dat omgewisseld in Joods geld, uiteraard met een hoge koers, dus werd er gewoekerd. Juist arme mensen werden daarvan de dupe en dat kon Jezus niet over Zijn kant laten gaan. Met de zweep jaagt Hij ze allemaal de tempel uit en gooit Hij de tafels van de geldwisselaars om! Korte metten.

Best gevaarlijk, er is tempel politie, maar die grijpt niet in, alleen de Farizeeën vragen met welk recht Hij dit doet. En dan geeft Hij hen het teken van Zijn opstanding. Niemand snapt dat, ook de discipelen niet. De verwijzing naar Psalm 69:10 zullen ze, denk ik, pas later hebben gezien. Het verhaal van de afbreuk en de opbouw van de tempel in drie dagen was ook een aantijging bij het schijnproces waar Jezus ter dood werd veroordeeld.

De hartstocht voor Uw huis zal mij verteren, de septuagint, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks gebruikt de toekomende tijd. Waardoor wat de dichter zei een profetische lading krijgt. Zoveel hield Jezus van de plaats waar Gods tegenwoordigheid gevonden kon worden. Achter het voorhangsel, in het heilige der Heilige, bij de ark. Het verteerde Hem, inwendig, wat uitwendig tot uiting komt.

Hebben wij nog die passie, die hartstocht voor de zaak van de Heer? Of laten we alles maar blauw blauw. Als er weer eens Christenpesten gedaan wordt in de Tweede Kamer, of op onze eigen scholen. We zijn te lief, omdat we ons misschien schamen voor het evangelie. Starks wordt er weer Halloween gevierd, ook op ‘christelijk scholen’ laten we het maar, of komen we in verweer? I

edereen weet dat wij niemand de keel doorsnijden als iemand iets lelijks zegt over God of Jezus…! We zijn te lief! Maar laten we onze geestelijke tanden maar laten zien. Als we dat nog kunnen, want misschien hadden we het wel te druk, of waren er andere prioriteiten ipv zitting nemen in het schoolbestuur of de ouderraad, de plek waar we onze stem kunnen laten gelden. En wat prijs gegeven is, neem je niet zomaar weer in!

Kom in verweer, ga op je post! Laat de hartstocht over onze God en Jezus ons maar eens iets kosten, wat is je populariteit waard? Wat maakt het jou uit hoe ze over je praten? Laten we de barricaden opgaan als er aan onze normen en waarden wordt getornd, in liefde, maar met een zweep van touw, gewoon schoppen tegen datgene wat een loopje neemt met diegene, Die ons zo dierbaar is, zoals we altijd zingen…… als dat echt zo is, laat het dan maar zien!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: