Denk aan de vrouw van Lot


DEEL DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP!

Eerder dit jaar riep Br. Jan Zijlstra zijn thuisgemeente Wings of Healing in Warmond op om zondagmorgen 12 september in de agenda vast te zetten. Hij had een zeer belangrijke boodschap voor die dag. Het bleek zijn laatste boodschap te zijn. Br. Jan overleed 9 september j.l. 3 dagen voor die bewuste zondag. In zijn aantekeningen is de boodschap teruggevonden, ik wil mijn Opfrisser lezers hiervan graag deelgenoot maken:

Denk aan de vrouw van Lot
Lukas 17:32

Dit is een ernstige waarschuwing van de Heer aan de Gemeente die wij niet mogen negeren.
Deze waarschuwing is niet gering, het is van levensbelang, en is voor iedereen!
Wat zegt de Heer ons?

Lot was de neef van Abraham, de kleinzoon van Terah, de zoon van Haran – Genesis 11:27. Hij ging als jongen mee met zijn oom Abraham naar het onbekende land. Hierdoor werd Lot losgemaakt van het afgodische Babel/Ur. Alhoewel er veel op Lot aan te merken was, staat er in 2 Petrus 2:7 dat hij toch een rechtvaardige was. Abraham zou nooit een goddeloze afgodendienaar op reis meenemen naar, uiteindelijk, Kanaän. Lot werd gaandeweg door de zegen van Abraham gezegend! Door Abraham leerde Lot de levende God kennen. Hij leerde dat Abraham een relatie had met de levende God.

Eenmaal in Kanaän ontstond er op een dag onenigheid tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Het ging over grassprietjes – Genesis 13:7, maar Abraham loste dit geestelijk op. Geestelijke mensen lossen problemen altijd geestelijk op. Abraham zei: ‘Lot wij zijn broeders!’ – Genesis 13:8. De oplossing was dat de wegen van Abraham en Lot scheidden. Abraham gaf Lot de eerste keuze om voor zichzelf land te kiezen, en Lot koos voor de Jordaanvlakte die eruitzag als het Paradijs – Genesis 13:10.

Lot was gezegend door de roeping van Abraham, maar hij had zelf deze roeping niet op zijn leven! Hij sloeg zijn tent op bij Sodom – Genesis 13:12, waar de mannen van Sodom slecht en zondig waren tegenover God – Genesis 13:13. Zijn tent voor de deur van zo’n slechte stad zetten was vragen om moeilijkheden!

Het tentenkamp van Lot en zijn bezittingen bleven niet onopgemerkt bij de inwoners van Sodom. Lot was gezegend en zij zagen zijn rijkdom. Een rijkdom dat zich vermeerderde en door de wereld begeerd werd.

De ongetrouwde Lot bleef bij de vrouwen van Sodom niet onopgemerkt. Het duurde niet lang voordat Lot een van hen tot zijn vrouw nam. De aanstaande bruid nam een grote stoet vriendinnen mee die er wulps en wellustig uitzagen. De bruiloft werd een groot feest, en het ging er anders aan toe dan hoe men het in de tenten van Abraham gewend was.

Lot bleef een vreemdeling in Sodom, staat er in Genesis 19:9. Wonen in een tent moest voor de vrouw van Lot een grote verandering geweest zijn. Zij zag hoe Lot zijn God aanriep want Lot had van zijn oom Abraham geleerd om de Naam van Jahweh aan te roepen. Zij hoorde van Lot wat zijn God voor haar wilde doen en zij hoorde dat er maar één God was! Maar alleen horen van de Heer horen is niet genoeg, het brengt de mens hoogstens religie. Je hart aan de Heer te geven en met God te leven is een ander verhaal.

De vrouw van Lot was gewend om in de luxe van de prachtige huizen van Sodom te leven. Dat trok haar het meest, daar lag haar hart. Zij had zich dan wel aan de rechtvaardige Lot verbonden, maar dat maakte haar nog niet een rechtvaardige en zeker niet een heilige. In haar hart was de vrouw van Lot nog altijd een bewoner van Sodom.

Hoewel Lot de wetteloosheid en bandeloosheid in de levens van de bewoners van Sodom zag, duurde het niet lang voordat zijn vrouw in Sodom wilde wonen. Hij had het zo anders van zijn oom Abraham geleerd. Door Abraham werd Lot een rechtvaardige – 2 Petrus 2:7.

De vrouw van Lot had alleen van de God van Lot gehoord. Zij kende Hem niet in haar hart en zij aanbad Hem niet. Zij was niet zoals Ruth de Moabitische, die eeuwen later zou zeggen: ‘Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk en met Hem wil ik verbonden zijn.’

Lot kon zich een prachtig huis veroorloven toen hij verhuisde om in Sodom te gaan wonen. In Genesis 19:1 lezen we dat hij in de poort plaatsnam. Op die manier probeerde Lot nog wel invloed in Sodom te hebben. Misschien kan ik Sodom veranderen, moet hij gedacht hebben. Maar door samen te willen opgaan met Sodom is nooit de weg om dat te bereiken. God was getergd door de levens in deze stad! Psalm 1 zegt dat wij niet zullen samengaan met de goddelozen. Als ik Handelingen lees zie ik dat de wereld wordt aangeraakt, als de levende God in ons leven gezien wordt.

De Heer zegt over de rechtvaardigen in Efeze 2:19: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God”. Van Abraham werd gezegd dat hij in een tent bleef wonen – Hebreeën 11:9 – en een vreemdeling en bijwoner was in het aardse bestaan. Ook 1 Petrus 2:11 zegt: “Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.”

Lot echter woonde in een groot huis waar de vrouw van Lot zich helemaal thuis voelde. Zij was weer samen met haar vriendinnen, hoewel zij goddeloos waren. Jezus vraagt aan ons: ‘Wie zijn je vrienden? Dan zal Ik zeggen wie jij bent!’ Want met wie je omgaat, daarmee word je besmet! Als de rechtvaardige Lot tot de almachtige God bad, vond zijn vrouw het maar overdreven. Zij ging weer helemaal terug naar het oude leven en leefde zich uit in de stad waar haar hart lag. Wie de wereld liefheeft, zal ook met die wereld ten onder gaan zegt 1 Johannes 2:15-17.

Natuurlijk spraken de bewoners van Sodom over Lot en over die ene God die hij aanbad. Zij zeiden: ‘Wij hebben andere goden!’ Zij vonden Lot een vreemde man: hij was een vreemdeling. Als men ons geen vreemdelingen noemt, dan horen wij blijkbaar bij hun wereld.

De vrouw van Lot is het typebeeld van de schijnchristen of naamchristen die midden in die goddeloze wereld leeft. Het was vanwege die zondige wereld, dat het oordeel kwam. Dat geldt ook voor vandaag!

In Genesis 19:1 lezen we dat de engelen – de boodschappers van God – de stad binnenkwamen en de vrouw van Lot was erbij toen Lot hen in hun huis ontving. Lot, zijn vrouw en hun dochters hoorden de boodschap van het oordeel over Sodom – Genesis 19:12. De naamchristenen van vandaag horen die boodschap ook, maar wat doen zij er mee? En wij? Wat doen wij ermee? Zijn wij horende doof net als de naamchristenen?

De boodschap was zeer duidelijk: ‘Voordat het oordeel valt, moeten jullie direct deze slechte stad verlaten. Want het oordeel zal over de stad komen.’ Want zolang Lot en zijn familie nog in de stad waren, kon het oordeel nog niet komen – Genesis 19:22. Dat is ook voor vandaag de boodschap. Voordat het oordeel komt, zullen eerst de rechtvaardigen uit deze wereld weg moeten zijn.

Daar is haast bij geboden. Zij moeten dat nu al doen en ervoor zorgen dat ze gered zijn. Wij moeten ons nu gereed maken om de stad met grote haast te verlaten!

De boodschap was: Zie niet om – Genesis 19:17. Daar in Zoar zijn jullie veilig – Genesis 19:20. Dus laat alles van Sodom achter je. Wees los van de wereld. Er zal een volledige scheiding met de wereld moeten zijn.

Maar het hart van de vrouw van Lot was nog in Sodom. Daar was haar hart. Daar waren haar vrienden. En wie je vrienden zijn – zo ben je zelf ook. Je zult met hen mee gaan doen. De duivel wil datgene waar je hart is, met al zijn kracht vasthouden en dat vernietigt je leven.

Vriendschap met de wereld is vijandschap met God – Jakobus 4:4.
De vleselijke schijnchristen wandelt met de goddelozen – zie Psalm 1.

De vrouw van Lot keek dus achterom. Dit gebeurt met de naamchristen en schijnchristen, zegt Jezus in Lukas 17:32. Er staat: Zij liep achter haar man aan. Dit zegt dat zij een meeloper was. God weet de meelopers te onderscheiden; Hij ziet of ons hart volkomen aan Hem is toegewijd.

Natuurlijk wilden de dwaze maagden ook gered worden. Niemand koos ervoor om met Sodom om te komen. Maar de wereld was in hun hart, zegt Jezus. Men wilde alleen gered worden op hun eigen manier.

Denk aan de vrouw van Lot. Herinner haar als waarschuwing! Zij keek om! Zij zag haar bezit verteerd worden. Dat werd haar ondergang. Zij werd door hetzelfde oordeel getroffen. Dit is voor ons tot waarschuwing. Wij zullen een onverdeeld hart moeten hebben.

Maar Lot keek niet om. Hij was altijd een vreemdeling geweest. Sodom was niet zijn wereld! Het is ook niet onze wereld. Op de dag van het oordeel zal het openbaar worden.

Maar wij moeten nu kiezen!

De vraag is: ‘Is ons hart onverdeeld?’ Denk aan de vrouw van Lot. Herinner dit als waarschuwing. Wij zullen een volkomen toegewijd hart moeten hebben.
Zij keek om. Zijn wij meelopers of zijn wij volgelingen en rechtvaardigen?
Zij keek om. Wat doen wij?

Denk aan de vrouw van Lot. Met dit in gedachte zegt Jezus: ‘Er zullen er twee op een bed zijn; de één gered – de ander onder oordeel’ – Lukas 17:32-36.
Er zullen er twee bij de molen zijn …
Er zullen er twee op het veld zijn …
Er zullen er twee in het kantoor zijn …

Plotseling zal het gebeuren – 1 Thessalonicenzen 4:15-16. Op een moment dat u het niet verwacht, komt een plotseling verderf – 1 Thessalonicenzen 5:3. Dus u zult vooraf uw keuze moeten maken, om die daarna niet meer te verliezen.

Ons leven zal alleen behouden zijn als wij vreemdelingen en bijwoners zijn. Zo moeten wij leven. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Zonder God is er geen behoudenis. Wij zullen opnieuw geboren moeten zijn, zegt Johannes 3. Wij zullen geheiligd moeten zijn en als vreemdelingen leven.

De vijf dwaze maagden waren te laat.
De vijf wijze maagden waren gered.

Ben jij als de vrouw van Lot?

2 gedachten over “Denk aan de vrouw van Lot

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s