Eeuwigdurend Koninkrijk


Eerder gepubliceerd op 8 februari 2018

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. Daniël 4:3 (in andere vertalingen Daniël 3:33)

Lezen: Daniël 3:23-4:3

Wat een mooie woorden van Koning Nebaukadnezar, zo vlak na dat ontiegelijk spannende verhaal van de drie joodse mannen in de brandende oven. Zij wilden niet buigen voor het beeld wat hij had gemaakt, dus liet hij de oven nog meer opstoken, zo heet dat het de stokers het leven kostte en de mannen werden er in geworpen. Sadrach, Mesach en Abednego, wiens originele namen: Hananja, Misaël en Azarja waren, werden echter, in het vuur vergezeld van nog iemand, een engel, of de Engel des HEEREN, de oudtestamentische verschijning van de Here Jezus, we weten het niet, maar in ieder geval kwamen ze uit het vuur, zonder een schroeiplekje of dat hun kleren zelfs maar naar rook roken!

Een geweldig wonder op een geweldig geloofsvertrouwen. Zij geloofden compromisloos! En hun belijdenis was dat ze geloofden dat God hen zou redden, maar zelfs als Hij dat niet zou doen, ze nog niet zouden buigen. En God deed een wonder, voor de ogen van de Koning en al zijn onderdanen. En hij werd aangeraakt en kwam tot geloof, zou je kunnen zeggen. En hij liet een brief uitvaardigen aan het gehele koninkrijk waar deze tekst een stukje van is. Hij ging dus zelfs evangeliseren. Later zien we dat zijn bekering nog niet helemaal was doorgedrongen en hij tot hoogmoed komt, maar wie van ons is perfect?

De woorden die hij uitspreekt in deze brief zijn krachtig, zeker voor een heerser als hij was. Want hij belijdt dat de God van Israel, Die hij, naar de zienswijze van die tijd verslagen had, de enige God is, dat Zijn tekenen groot zijn en machtig Zijn daden en dat Zijn Koninkrijk en Zijn heerschappij eeuwig is en duurt van geslacht op geslacht. Het was dan ook een geweldig wonder wat hij had gezien, drie mannen, die er vier werden en uit de brandende oven werden gered, simpelweg omdat ze op hun God vertrouwden. Geloof zet wonderen in werking. Want het is onmogelijk om tot God te naderen en Hem te behagen zonder geloof. (Hebr.11:6) Maar hebben we nog wel het geloof, dat God in iedere situatie van ons leven kan ingrijpen? Voor anderen is dat nog wel makkelijk, maar voor jezelf wordt het lastiger. Is het daarom dat de Here Jezus Zich afvraagt of Hij bij zijn tweede komst nog wel geloof zal vinden op aarde?

De belijdenis van Nebukadnezar mogen we overnemen en luid uitspreken. Zelfs al voor het wonder is geschiedt, want God is en blijft een God van wonderen omdat Hij onveranderlijk is en geen schaduw van omkeer bij Hem te vinden is. Heb je vandaag een wonder nodig, in je gezondheid, in je financiën, in je relatie? Vertrouw op Hem!

Het compromisloze geloof van de drie vrienden kostte hen bijna het leven, zij wisten, zoals wij, de afloop niet, maar wilden, kost wat kost, absoluut niet buigen, voor geen prijs. Hoe compromisloos zijn wij? En vertrouwen dan dat God zegent en helpt?

Duizenden volgden het voorbeeld van deze drie vrienden en werden toch gevangen genomen, gemarteld en gedood, maar ook zij bleven volharden. ‘Er is geen God dan JHWH’. Dat is geloven, tegen beter weten in. Een geloof met compromissen wordt een lauw geloof en dat spuugt God uit, maar een compromisloos geloof zet je in vuur en vlam, soms bijna letterlijk, zoals hier, maar dat is wat God zoekt.

Verwacht vandaag een wonder en vertrouw Hem en kom er voor uit, want Hij is Koning over alles en iedereen, en almachtig. Zelf deze koning wist dat, belijd het dan met Hem, van geslacht op geslacht.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s