Koord van liefde


Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers – Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op Zijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoogtillen, en Ik reikte hem voer toe. Hosea 11:1-4

Hosea had het niet gemakkelijk als profeet. Hij moest met een prostituée trouwen, die telkens van hem wegliep als beeld voor het volk Israel, dat steeds ontrouw was aan de HERE God. In het beeld van vandaag zien we de vergelijking van een een kind en een vader, maar ook van een veehouder en zijn dier.

Beiden slaan dus op Israel. Hoewel de Zoon, die uit Egypte geroepen werd dat niet alleen was, maar ook slaat op de Here Jezus, Die moest vluchten voor koning Herodes en een poosje in Egypte verblijven , voordat Jozef en Maria zich (weer) in Nazareth vestigden.

Maar het woordje wat mij vanochtend triggerde was wat er in de titel staat: liefdekoorden. Meteen komt dan psalm 25:5b in de oude berijming weer bij me op:

Lout’re goedheid, liefdekoorden,
Waarheid zijn des HEEREN paân
Hun, die Zijn verbond en woorden,
Als hun schatten, gadeslaan.
Wil mij, Uwen naam ter eer;
Al mijn euveldaân vergeven!
Ik heb tegen U, o HEER,
Zwaar en menigmaal misdreven.

Dat was nu precies hetgeen wat de HERE van Zijn volk wilde horen: een schuldbelijdenis en een bede om hulp. Je zou dat een zondaarsgebed kunnen nomen. Maar dat kwam niet van hun lippen, het gevolg laat zich raden. Ze worden in ballingschap weggevoerd en keren niet terug, want Efraim is het 10 stammenrijk, wat opgegaan is in de volken.

Maar voor ons geldt vandaag de dag nog, dat we leven in het ‘heden der genade’ Er is nog een tijd van bekering en herstel mogelijk, voor ons en voor degenen, die Hem nog niet kennen en voor wie wij geroepen zijn om hen dat te vertellen. Want God wil hen trekken met Zijn liefdekoorden, want Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered. En Hij heeft ervoor gekozen om ons, als discipelen, volgelingen van Jezus, dat aan de mensen te vertellen.

Kerst is bij uitstek een hele mooie gelegenheid. Morgen zouden we een evangelisatie event hebbend, Schatzoeken, maar vanwege de lockdown gaat dat niet door. Wel gaan een aantal mensen een 100tal tasjes uitdelen, met daarin evangelisatie materiaal, onder het motto: Wie jarig is trakteert, weet u wie er jarig is, van wie we de verjaardag vieren? Inderdaad, van Jezus. Heeft iemand u wel eens verteld dat Hij ontzettend veel van u houdt en een geweldig plan voor uw leven heeft?

Zo kunnen we die liefdekoorden gebruiken om de mensen tot Hem te trekken, en echt het is niet zo moeilijk, want de oogst is groot en rijp, maar er zijn maar zo weinig arbeiders…. bid daarom voor de mensen, die de tasjes gaan uitdelen, vol met explosieven…. dat het levens en bolwerken omver zal blazen en mensenharten zal raken en wees ook zelf een verkondiger van Zijn liefde! Nu is de tijd!

Een gedachte over “Koord van liefde

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s