Uitgestorte Geest


Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE. Ezechiel 39:29

Dit is best een moeilijk stuk, waar onze tekst van vandaag uitkomt. Het gaat over de vernietiging van Gog en Magog, de grootste vijand van Israel. We komen die ook weer tegen in het boek Openbaring.

Wie die vijand is, daar is in de loop der tijd al heel veel over gefantaseerd. In onze tijd zou het Rusland zijn, of China, maar vlak vriend Erdogan niet uit, die zomaar ineens aanspraak maakt op Jeruzalem. Ik zeg vriend, omdat hij feitelijk een bondgenoot is binnen de NAVO en aast op deelname aan de EG. Wie de stukjes van Bram Krol leest weet de ware aard, die daar achter zit.

Maar het eindigt met een grandioze belofte, dat God Zijn Geest zal uitstorten op het huis van Israel . Dat is natuurlijk al ten dele vervuld met Pinksteren, want de eersten, die de Heilige Geest ontvingen, waren de Joodse 120, die bijeen waren in de bovenzaal.

Maar ik denk dat er nog een vervulling komt van deze profetie. Namelijk als het eerste het geval zal zijn. Als de bedekking, die er nu over de joden ligt, zodat zij de Messias niet (h)erkennen, weggenomen zal worden. Dan. Rebergen Hij Zijn aangezicht niet meer voor Hem. Dan zal de Geest opnieuw over de Messiasbelijdende Joden komen en zal er massa-evangelisatie plaatsvinden, door die kracht, van de Heilige Geest, door het Joodse volk. Of dat voor of na de opname zal zijn, durf ik niet te zeggen, ik denk erna, als er al een opname plaats vindt, maar dat het komen gaat is zeker.

En tot die tijd hebben wij de taak om dat machtig mooie evangelie uit te dragen aan de wereld, de mensen om ons heen, door Diezelfde Geest, Die daarvoor is uitgestort, om kracht te ontvangen om Zijn getuige te zijn, in woord en daad. (Hand.1:8)

Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat we niet hoeven te evangeliseren, omdat straks de Israëliërs dat gaan doen, maar dat is onzin natuurlijk. Wij hebben gewoon de grote opdracht uit te voeren, ook onder het volk Israel, opdat de naam van Jezus groot gemaakt zal worden en het getal van de heidenen sneller vol zal zijn. Je kunt heel vroom: ‘Kom, Here Jezus, kom spoedig’ bidden, maar pas als je zielen voor Hem wint, verspoedig je Zijn wederkomst, want het evangelie van het Koninkrijk moet over de gehele aarde verkondigd worden, pas dan zal het einde zijn.

Door internet gaat het snel en komt het evangelie op plaatsen waar zendelingen niet kunnen komen, maar er zijn nog steeds onbereikte gebieden. En heel veel ervan wonen tegenwoordig ‘naast’ ons, in onze stad, dorp of regio, je hoeft niet eens meer zo ver weg….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s