Stromen van Levend Water


En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) — Johannes 7:37-38 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Johannes 7:37-53

We hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Hoe jammer is het dan dat er zo weinig over Hem bekend is! Velen zeggen dat het accent nooit op de Hem mag liggen, omdat Hij altijd de Here Jezus openbaart. En dat laatste is waar, maar je zult de Here Jezus nooit geopenbaard krijgen zoals Hij is, als je de Heilige Geest niet kent. God, de Vader en de Here Jezus, de Zoon, bevinden Zich boven in de hemel, maar de Heilige Geest is hier op aarde, uitgestort met Pinksteren. Sterker nog, als we gedoopt zijn in de Heilige Geest woont Hij ín ons. En we hebben Hem niet alleen voor onszelf ontvangen, hoewel dat facet ook belangrijk is, voor innerlijke genezing, om Jezus openbaar te maken, om je redding te bewerken, maar ook juist om een levende getuige van Hem te zijn. Hand. 1:8 zegt dat we kracht zullen ontvangen als de Heilige Geest over ons komt en we zijn getuigen zullen zijn. De tekst van vandaag spreekt daar ook over. Dat stromen van Levend Water uit ons binnenste zullen vloeien. Als je vol bent van de Geest kan je het niet meer voor jezelf houden, dan moet het eruit. De afgelopen dagen zijn we, wat dat aangaat weer verfrist , hier op de conferentie en hebben we zelfs onverwacht mogen uitdelen. Iemand, die een missiewerk heeft in Roemenië zei tegen ons: ik zie zo de glorie van God op jullie. En we hebben contract gelegd en gaan zien war God gaat doen.

Maar het moet eruit, want dat water moet stromen. Stilstaand water gaat stinken, er komt ongedierte in en het is niet meer te gebruiken. Maar levend water is fris, het bruist, het brengt ook leven, dat is de reden dat we op zieken de handen moeten leggen, zodat er een ‘point of contact’ ontstaat en de Heilige Geest kan stromen, ook met onze evangelisatie methode gebruiken we die handoplegging, als we voor mensen bidden.

We hebben grotere kracht in ons, dan we beseffen. En niet alleen kracht, nee de Heilige Geest is een Persoon, Hij wil ook een relatie met ons, want Hij is onze Helper, onze beste vriend, hij maakt ons bekwaam, door Zijn vrucht en gaven om steeds meer en meer op Jezus te lijken en dan de dingen te doen, die Hij deed.

Ken je Hem nog niet? Stroomt het bij jou nog niet? Wel in onze tekst staat precies wat je moet doen:

1 Dorst hebben. Heb een sterk verlangen naar de Geest van God, en naar het ‘meer’ wat er altijd bij Hem is

2 Komen. We mogen bij Jezus komen, want Hij is de Doper met de Heilige Geest en met vuur

3 Drinken. We moeten het ontvangen, er voor openstaan en het tot ons nemen.

Dan komt Hij, soms als een zachte bries, soms als een stormwind, zodat je niet meer op je benen kan blijven staan, met vuur en met kracht. Wil je dat? Vraag er dan om en laat het stromen en je verfrissen,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s