Gebod der liefde


Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Joh.13:33-34 HSV

Lezen: Joh.13:31-35

Woorden zijn belangrijk, maar het moment waarop die woorden uitgesproken worden kan er nog meer gewicht aan geven. Zo bevinden de Here Jezus en Zijn discipelen zich op nog maar een weinig tijds voor de gevangenneming van Jezus in Getsemane, vlak voor Zijn lijden en sterven aan het kruis. Daar zal Hij laten zien wat opofferende liefde is. Agape, de goddelijke liefde, die God in ons hart uitstort en die Jezus voor ons had.

Juist op dat moment komt er een nog zwaarder gewicht aan deze woorden te hangen, onderstrepen ze de belangrijkheid ervan. Het is een nieuw gebod, dat ze, en nu dus wij, elkander lief moeten hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Onbaatzuchtig, jezelf opofferend. En het doel is: de wereld te laten zien dat we Zijn discipelen zijn, dat we bij Hem horen.

Maar waar ging het mis? 2000 jaar kerkgeschiedenis leert ons dat we dit blijkbaar vergeten zijn. En dat was niet alleen toen, dat zie je vandaag de dag nog. Felle discussies over wat voor leerstellingen of leiders dan ook. Voor of tegen de opname, het preterisme, voor of tegen vallen in de Geest en noem maar op. Elke bijbeltekst heeft wel zijn eigen stroming en we maken elkaar monddood met het Woord van God. Dat is het beeld wat de wereld van ons heeft en wat we ook zelf afgeven. Al deze dingen zijn openbaar, iedereen kan ze lezen, en de boze lacht….

Als we liefde onder elkaar hebben, echt van elkaar houden dan slepen we elkaar niet voor de rechter, dan vechten we elkaar niet de tent uit, dan zijn we niet jaloers op elkaar, maar zoeken we elkaar op, bidden we voor elkaar, laten we elkaar los, maar blijven we altijd in liefde. Elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad, betekent niet je eigen gelijk willen halen, maar dienen, zoals Hij even daarvoor nog had laten zien door het wassen van de voeten van Zijn discipelen.

Als we het van de week over verootmoediging hebben gehad als een van de sleutels tot opwekking, dan is dit waar we ons voor moeten verootmoedigen: elkaar niet liefgehad te hebben en daardoor een verkeerd beeld aan de wereld te hebben gegeven.

Paulus zei al in 1 Kor.13 dat we alles kunnen bezitten, maar dat het zonder liefde niks waard is. Tel uit je winst.

Het gaat in het groot, maar ook in het klein. Is er een broeder of zuster in je gemeente waar je iets tegen hebt, al is het nog zo klein. Een zandkorreltjes in je schoen kan je wel een blaar opleveren… maak het in orde, opdat de wereld weet……

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s