Doornenkroon


Ze vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Mat.27:28

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 42/47

Lezen: Mat.27:27-44

Wat nu volgt is ook weer zo ontzettend wreed. Ze kleden onze Heiland uit. Nee, Hij droeg geen lendendoek, zoals op de katholieke crucifixen staat afgebeeld, Hij was gewoon naakt. En ze doen Hem een purperen mantel om. En vlechten een kroon van dorens, die ze Hem op het hoofd zetten en een rietstok in Zijn handen. De doornenkroon is 1 van de 7 keer dat Jezus bloedde bij Zijn lijden en sterven. Dit zijn ze: 1.    Zijn zweet werd bloed (Lukas 22:44)

2 2.    Hij werd in zijn gezicht geslagen met vuisten en stokken (Lukas 22:63,64)

3 3.    Ze sloegen Hem met een gesel (Lukas 18:33)

4 4.    Zijn baard werd uitgetrokken (Jesaja 50:6)

5 5.    Doorns werden in zijn schedel gedrukt (Matteüs 27:29)

6 6.    Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers (Johannes 20:25)

7 7.    Zijn zijde werd doorstoken met een speer (Johannes 19:34)

En Hij deed dat voor ons. De doornenkroon en de hele entourage eromheen is eigenlijk heel dubbel. Want hoewel ze het deden om Hem te bespotten, spraken ze toch profetische woorden. Ze grepen feitelijk vooruit op de tekst uit Phil.2:10-11 dat eens elke knie zich zal buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer (de Curios) is. Iedereen zal dat moeten doen, of je doet het nu al vrijwillig, of je zult het schoorvoetend doen, met spijt in je hart, omdat het je verteld is, maar je het nooit gedaan hebt.

Maar hier is de hoofd bedoeling natuurlijk om de spot met Jezus te drijven, Zijn lijden te verhevigen. En omdat de doorns nog niet genoeg in Zijn vlees gedrongen waren gaven ze Hem ook nog eens, met diezelfde rietstengel, klappen op Zijn hoofd. Zijn pijn, Zijn leiden, allemaal om ons te verlossen uit de macht van de zonde en de dood, wat een liefde. En Hij deed dat voor jou en voor mij. Zo’n liefdevolle Heiland hebben wij. Hij gaf Zijn lichaam, zijn leven, opdat er niemand meer verloren hoeft te gaan. Dat is onze drijfveer. Juist omdat Jezus zo geleden heeft willen we zovelen toevoegen aan de schare die behouden worden. Want dat is Hij toch waard. Denk aan die miljarden die Hem nog niet kennen, ze moeten het weten dat er leven is, voor een ieder die gelooft!

Waarom de doornenkroon? Gert Hutten beschrijft het zo: Jezus wordt gekroond met een doornenkroon (Matteus 27: 29). Dikke lange stekels prikten diep in zijn hoofdhuid. Druppels bloed vielen op de aarde.

Doornen zijn het teken van de vloek. Toen de mens ongehoorzaam werd aan God, werd de aarde vervloekt en bracht zij doornen en distels voort. (Gen. 3:14-19). Het bloed van Christus verlost ons van de vloek. Hij verlost ons van de vloek van de wet door zelf een vloek te worden (Gal.3:13). De hemel is open zodat Gods zegen kan neerdalen.

Wat is een vloek? Dat is dat wat steekt, wat je laat bloeden, wat je niet loslaat en wat je blijft achtervolgen. Dat kan van alles zijn. Jezus’ bloed vloeide door de stekels om de vloek weg te nemen. Hij wil niet dat jij je hele leven slachtoffer blijft. Daarom werd hij slachtoffer. Hij wil niet dat van alles jou blijft beheersen. (https://zoverandertgodjou.com/2012/04/04/de-7-wonderen-van-het-kruis/)

Die Jezus is het waard om gelooft en geprezen te worden, om onszelf aan Hem uit te leveren en om Zijn offer voor ons te aanvaarden. Dank zij Hem is de vloek verbroken en kan de zegen komen. Dank U, dank U Jezus!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s