Traag


De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2Petr3:9 HSV

Lezen: 2Petr.3:8-16

Wachten duurt lang, als je in de spreekkamer van de dokter of tandarts zit en hij of zij is 5 minuten te laat,het lijkt wel een eeuwigheid, laat staan als je wacht op je geliefde, die maar weg lijkt te blijven! Tijd is een relatief begrip. Alhoewel ieder uur uit 60 minuten bestaat en iedere minuut weer uit 60 seconden, is de tijd waarop je moet wachten het langst. En als het leuk en gezellig is zeggen we: de tijd vliegt.

In de tijd dat Petrus deze brief schreef waren er ook al mensen die verzuchtten dat het zo lang duurde dat Jezus terug kwam. Ze moesten eens weten dat wij zo’n kleine 2000 jaar laten het nog steeds niet hebben gezien. Er zijn er die zeggen dat het al geweest is in 70 na Christus, maar dat geloof ik niet. Kijk om je heen, is dit het 1000 jarige vrederijk?

Nee, de reden dat God zo lang wacht is Zijn liefde voor ons mensen. Want als Hij komt zullen allen, die niet in de Here Jezus geloven, verloren gaan. Hij wacht tot Zijn bruid, de Kerk, alles heeft klaar gemaakt voor de Bruiloft van het Lam, totdat het getal van de schare, die niemand tellen kan, vol zal zijn. Tot het evangelie van het Koninkrijk aan alle mensen is verteld en bekend gemaakt. Iedere bekeerling die we maken brengt de komst van de Here Jezus weer een stapje dichterbij… dus als Hij talmt, zoals de NBG1951 vertaling het zo omschrijft, dan is het omdat wij onze taak van wereldevangelisatie nog niet hebben vervuld…. Maar dat Hij komt is, zeker, als een dief in de nacht, als niemand het meer verwacht, zegt Petrus. Laten we daarom des te meer ons inzetten om de Grote Opdracht te vervullen , om het evangelie van de genade van de Here Jezus te verkondigen en ons inzetten om het verlorene te zoeken en te redden, zoals de bediening van Jezus was (Luk.19:10) en gelijk ook wij gezonden zijn en bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. (Hand 1:8) Ik vrees dat er velen zijn die nog nooit iemand tot Jezus hebben geleid, simpelweg, omdat we niet weten hoe dat moet, terwijl het eigenlijk kinderlijk eenvoudig is.

Er wordt vaak gezegd dat de grond waarop wij werken hard is, maar dat is een leugen in ons Denken. We denken dat mensen niet op de boodschap van het evangelie zitten te wachten, maar de Here Jezus zei dat de oogst groot is, maar de arbeiders weinig. Het ligt dus niet aan Hem,maar aan ons, de gemeente. Evangelisatie en zending zou de hoogste prioriteit moeten zijn van iedere gemeente en van iedere christen. Maar omdat we niet meer in de hel geloven is de noodzaak van het redden van mensen minder geworden, want God is toch genadig en het zal allemaal wel meevallen. Nou, het zal om de dooie dood niet meevallen. God laat niemand verloren gaan, als je niet gelooft ben je al verloren, tenzij je de Here Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser. En aan ons, Zijn volgelingen, Zijn volk, Zijn uitverkorenen heeft Hij de bediening der verzoening gegeven. Dus niet aan engelen, maar aan ons, gewone mensen. (2Kor5:19)

Als we er op uitgaan en/of bidden voor Verloren mensen dan zijn we in Zijn Wil en dan zal Hij verhoren en vrucht geven. Deze tekst belooft dat. Ga dan uit, in het vertrouwen dat het goed komt, om een visser van mensen te zijn, in de Kracht van de Heilige Geest! En Hij gaat met je mee, alle dagen!

http://www.doeltreffendbidden.nl

http://www.kiXtart.ga

Een gedachte over “Traag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s