Begin


In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Joh.1:1 HSV

Een heel poëtisch begin van wat eigenlijk een evangelisatie traktaat is, het evangelie van Johannes. Hij eindigt namelijk: Dit heb ik geschreven opdat je gelooft dat Jezus is de Christus en opdat je, gelovend in Hem, leven hebt in Zijn Naam (Joh.20:31) Wij zouden nooit zo beginnen, maar Johannes doet dat wel. Wat voor hem heel essentieel is, en dat is het nog steeds, is het feit dat Jezus de Zoon van God is. Als je dat geloof los laat bevind je je in het kamp van de Antichrist, zegt hij later in 1 van zijn brieven en dat is nogal wat!

Daarom begint hij op dichterlijke wijze te vertellen dat al vanaf het begin Jezus, Het Woord, bij God en in God was, ja, dus God Zelf was. En vanuit die wetenschap schrijft hij zijn versie van het evangelie. Het wijkt op bepaalde punten af van de andere drie, die wel de synopsis worden genoemd, veel verhalen komen overeen met elkaar, maar Johannes vertelt andere verhalen, heeft andere invalshoeken en soms zelfs plaatst hij dezelfde verhalen in een ander tijdsbestek, maar de essentie is gelijk: Jezus, de Zoon van God is gekomen om de wereld te verlossen van hun zonde. Het geloof dat Jezus de Zoon van God is, is daarbij ontzettend van belang, daar staat of valt het evangelie mee. Als Jezus namelijk niet God was, kon Zijn hele offer nooit geaccepteerd worden, omdat het niet volmaakt zou zijn. Want ieder mens heeft tenslotte gezondigd, zegt Rom 3:23 en alleen een vlekkeloos Lam kon de prijs betalen. Daarom is er sprake van de ‘onbevlekte’ ontvangenis, door Maria , ook de erfzonde en de zonden uit het voorgeslacht werden niet doorgegeven, omdat God Zelf de Vader was.

Vanaf het begin, zie de vergelijking met Gen.1:1, was er de Drie-eenheid en die is er nog en die zal er altijd blijven. Ons leven hier is een seconde op de eeuwigheid een flauwe rimpeling in de tijd, maar voor God is het zo belangrijk, dat hij Zijn Zoon er voor over had, opdat een ieder die in Hem gelooft (als de Zoon van God) niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Geloof je dat?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s