De aanhouder wint


Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging Kolossenzen 4:2 HSV

Lezen: Kol. 4:2-6

Er zijn mensen, zelfs predikers, die zeggen dat wanneer je meer dan één keer bidt, dat getuigt van ongeloof. Als je het God bekend gemaakt hebt hoef je verder alleen maar je verhoring af te wachten. Maar hier lezen we heel duidelijk, en ook de Here Jezus heeft daar verschillende gelijkenissen over geschreven, dat we aanhoudend moeten bidden. Dus niet na een keer ophouden, doorgaan totdat er iets verandert. We bidden namelijk niet om onze hemelse Vader van informatie te voorzien, al denken we dat soms wel eens. Nee, Hij weet al, voor wij bidden wat we nodig hebben. (Mat.6:23) Dus dat is het niet. Nee, ons gebed is een strijd in de hemelse gewesten en moet daar effect sorteren. Denk aan Daniël. De verhoring van zijn gebed duurde een week of 6 en Gabriel en Michael moesten in het geweer komen om de verhoring tot stand te brengen, omdat er eerst nog tegen een vorst gestreden moest worden. Ons gebed zet dus engelen in werking! En die hebben ons gebed nodig. Frank Peretti schrijft het in zijn boeken ‘de duisternis aanwezig’ en ‘licht in de duisternis’, boeken die destijds mijn ogen openden voor geestelijke strijd, dat wanneer wij, de gemeente bidt, de biceps van de engelen sterker worden. Ons gebed is dus een soort van fitness voor de hemelse legermachten.

Gebed is ons machtigste wapen in de geestelijke strijd, en gezamenlijk gebed zet daar een tandje bij. Want wat wij bidden, naar Gods wil, zàl gebeuren. En ja, daar komt geloof bij kijken. Bidden, zonder dat je gelooft, is alleen maar een krachteloos gemurmel en gemompel. Maar bidden in geloof doet bergen verzetten en maakt het onmogelijke mogelijk. Misschien bid je al zo lang over een bepaalde situatie en heb je nog geen verhoring gezien. Doe er dan juist een schepje geloof boven op. Want we moeten niet alleen aanhouden, maar ook waakzaam zijn, niet verslappen, ons niet af laten leiden. De Here Jezus vroeg aan Zijn discipelen of ze niet één uurtje met Hem konden waken in de zwaarste geestelijke strijd, die ooit gestreden is, in Getsemané. En helaas, ze konden hun ogen niet open houden… Wij moeten waakzaam zijn en alert, ook op de verhoringen, die soms anders kunnen zijn, dan we verwachten…. en op de stem van God, die misschien zegt, nu nog niet, of gewoon ‘Nee’, omdat Hij een ander, dus beter, plan heeft.

En we moeten bidden in dankbaarheid, dus alsof we het al gehad hebben. Ik heb het al vaker aangehaald, de plaats waar de Here Jezus de broden en de vissen vermenigvuldigde noemt Johannes de plaats waar Hij dankte voor het brood. Dus voordat het al vermenigvuldigd was en Hij nog steeds 5 broodjes en 2 visjes in Zijn handen had. Dat is bidden in geloof, weten dat het er is, tegen beter weten in, misschien wel, maar geloven in de kracht van je gebed en van Degene, Die er naar luistert.

Dan gaan we dingen zien, die ons zullen verbazen, iedere dag weer opnieuw, want God is een God van trouw. Zijn loket is 24/7 open, want luisteren naar ons gebed doet Hij, sowieso!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s