Genderneutraal


Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. — Galaten 3:28

Lezen: Galaten 3:19-29

Het is een hele discussie, die op dit moment gevoerd wordt en een hele campagne van de holebi beweging, de mensen die de homoseksualiteit als gewoon geaccepteerd willen zien. Ze hebben zelfs ‘onze’ regenboog gekaapt….

En men mag in het algemeen niet meer genderbepalende uitspraken doen, zelfs de NS doet hier aan mee. Van de zotte. Je bent wie je bent en je bent goed geschapen. Maar in de kerk van de afgelopen eeuwen heeft men de teksten over mannen en vrouwen en hun gelijkheid wel een beetje verkeerd neergezet. Die teksten die gaan over de positie van de vrouw, met name die Paulus elders doet, zijn gebruikt om de vrouw als minderwaardig neer te zetten, iemand die niet zou mogen dienen, zwijgen in de gemeente etc. De SGP zou 2 x zo groot kunnen zijn als alle vrouwen daar ook zouden stemmen. Blijkbaar is deze tekst buiten schot gebleven. In het joodse morgengebed dankte men dat men geboren was als Jood en niet als heiden, als vrije en niet als slaaf, als man en niet als vrouw. Paulus rekent hier met die, onbijbelse, traditie af. Maakt er korte metten mee. Als we gedoopt zijn in Christus zijn we 1 in Hem. Heeft niemand een uitzonderingspositie, ook de joden niet. Iedereen, jong of oud, arbeiders of baas, man of vrouw, jood of heiden, we hebben allemaal Jezus nodig! Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. Voor Hem zijn we allen hetzelfde, geredde zondaars. Ook er is geen verschil tussen mensen die een ‘positie’ hebben in een gemeente en de gewone gelovige. Als we beseffen wie we zijn in Christus, zijn we een leger, tot de tanden toe bewapend met de geestelijke wapens, waarmee we bolwerken slechten, die de kennis van Jezus in de weg staan. Ook die de vrouw en de gaven die God haar gegeven heeft, minachten en niet op waarde weten te schatten. Wanneer dat weer doorslaat, zoals in de gemeente van Korinthe, krijgen we de teksten die daar over de vrouw staan. Want zij moet ook niet de man overheersen. Als we een zijn, dan zijn we gelijk. Dan kan ook zij een dienares zijn, waarvan we genoeg voorbeelden in de Bijbel vinden. Dorkas, de 7 dochters van Filippus, Priscilla e.d. En ook in het Oude Testament ontbreken ze niet: Debora is misschien we de bekendste, een Richtster nota bene.

Voor Christus zijn we allemaal gelijk, een in Hem, gereinigd door Zijn bloed, gedoopt in Zijn dood en opgestaan in een nieuw leven. In dat leven is geen plaats voor onderdrukking, voor discriminatie, voor achteruitstelling, daar gaat het er alleen maar om dat we gered zijn en wandelen in de Opstandingskracht van de Heilige Geest. Dan zijn we ‘genderneutraal’ als je het zo wil noemen, omdat alle gelovigen gevolgd worden door de tekenen die zij doen, man of vrouw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s