God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. — Romeinen 5:8-9

http://dawo.nl/?p=5371

Lezen: Romeinen 5:1-11

Ik ken mensen die moeite hebben met bet feit dat God Zijn enige Zoon liet sterven aan het kruis en dat dat nu de enig weg zou zijn tot behoud. Hoe kan een God, Die zegt Liefde te zijn, dat nu doen? Wel deze tekst geeft daar een antwoord op. God is namelijk niet alleen liefde, Hij is ook rechtvaardig. En de zonde, het leven zonder God en daardoor je doel missen, vraagt een straf. Want het loon van de zonde is de dood. De straf was, dat mensen uit Gods aanwezigheid werden verbannen. Adam en Eva moesten het Paradijs uit en twee cherubs met vlammende zwaarden stonden aan de ingang. Toegang verboden. En Romeinen 3:23 zegt dat alle mensen, dus niemand uitgezonderd, hebben gezondigd en dat we daarom alleen al zijn heerlijk missen, niet bij Hem in de buurt kunnen komen. En daarom stief Jezus in onze plaats. Al Gods toorn, Zijn straf voor alle zonden, smerigheid, verderfelijkheid enz. kwam op Hem terecht. De Zon wilde zelfs niet meer voor Hem schijnen. Dat was de grootste blijk van Gods liefde voor de mensheid, want Hij wil ons weer terug. En op het moment dat Jezus uitriep: Het is volbracht! Scheurde het voorhangsel, waarom die twee cherubs stonden afgebeeld, in tweeën, van boven naar beneden, door God zelf gedaan: de toegang is weer vrij! Nu is het mogelijk dat ieder mens wordt gered, dat men daar zelfs recht op heeft, omdat er voor is betaald. De enig zonde, die mensen nu nog uit de hemel houdt, is die van ongeloof. Maar Gods Gratis Geschenk is beschikbaar gemaakt voor iedereen! Halleluja. Dat, lieve mensen, is het Evangelie, niets meer en niets minder. Jezus stierf niet voor goede mensen, Hij stierf voor zondaren. En een ieder, die een beroep doet op Zijn genade, die de Naam van Jezus aanroept, zal worden gered! Wij hoeven, nee, mogen daar niets aan toevoegen! Het is allemaal vrije genade. Door Zijn bloed, zijn we behouden van de toorn en van de gevolgen van de zonde. Een ieder die dat gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Zo’n boodschap kan je toch niet voor jezelf houden?!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s