Bij machte


Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. — Efeziers 3:20-21http://dawo.nl/?p=5223

Lezen: Efeze 3: 14-21

Dit waarschijnlijk één van de meeste teksten die altijd incompleet wordt geciteerd. God is bij machte om oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen, hoor je dan. En dat is natuurlijk een waarheid zo groot als morgen heel de dag. Maar er wordt iets ontzettend belangrijks vergeten. Het gaat om de kracht die in ons werkt, de kracht van de Heilige Geest. Want God is dus,  blijkens die Kracht die in ons werkt, om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Maar het probleem is dat in het gros van de gevallen, de kracht van de Heilige Geest niet in de gelovigen werkt! We zijn, met elkaar een slapende reus, die niet beseft wat zijn kracht is. Ik heb wel vaker het voorbeeld aangehaald van het olifantje dat als jong een touw om de poot krijgt en niet buiten zijn rondje komt, omdat het pijn doet als hij erbuiten komt. Ook als volwassen dier denkt hij nog steeds in dat cirkeltje te moeten blijven lopen, terwijl één ruk met zijn poot het hele ding zo uit de grond rukt.

Beseffen we de Kracht die in ons is, die dunamis, explosieve Opstandingskracht? Beseffen we onze positie, die we hebben in de geestelijke wereld? In september start onze nieuwe module: Ken je autoriteit in Christus, voor een groot deel gebaseerd op de Efezebrief. We zien er naar uit dat we mensen mee mogen nemen in die ontdekkingsreis. Want als alle gelovigen gaan beseffen, dat de Here God ons jou en mij wil gebruiken om oneindig veel meer te doen, dan wordt je klein aan de ene kant, want wie zijn wij, maar vrijmoedig aan de andere kant.  Maar als we dan gaan wandelen in en door die kracht, dan lopen de kerken weer vol, worden zieken genezen en mensen gered. Dat touwtje waaraan wij lopen heeft comfortzone, maar ook religie. Want het ‘wie zijn wij?’ Kan je ook verlammen en dan gebeurt er dus niets. Uit je comfortzone stappen, daar heb je lef voor nodig. Maar de Heilige Geest wil en kan je pas gebruiken als wij in beweging komen. Zoals met een elektrische fiets, je zilt eerst moeten trappen, voordat de motor het gaat doen om je bij het fietsen te ondersteunen. We hoeven niets te kunnen, Hij geeft ons Zijn gaven, het enige wat Hij vraagt is bereidwilligheid. Ben je bereid om je door God te laten gebruiken om dingen te doen, die oneindig ver boven ons eigen bidden of beseffen uitstijgen? Reinhardt Bonke zegt :geloof spel je als RISICO, en hij leidde miljoenen tot Jezus. Dan wordt geloof een avontuur, is iedere dag weer spannend, als je je dag begint met: gebruik mij voor Uw glorie, Heer, hier ben ik!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s