Gezalfde des HEREN


De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. — Jesaja 61:1-3http://dawo.nl/?p=5073

Lezen: Jesaja 61

Wat een lap tekst, deze morgen. Als je het advies opvolgt wat ik altijd aan onze Bijbelschoolstudenten geef, om de dagtekst uit het hoofd te leren, heb je een hele kluif. Maar wat een mooie tekst. Troostvol, maar ook een opdracht. 

Wie is de gezalfde des HEREN, op wie de Ruach Adonai, de Geest des Heren is? In de eerste plaats Jesaja zelf, die profeteert over Israel en Jeruzalem. In de tweede plaats Yeshua HaMessiach, Jezus Christus, de Gezalfde, wat zowel Messias als Christus betekent. Hij opende de boekrol toen Hij aan het begin van zijn bediening stond in Zijn woonplaats Nazareth en zei: Heden is dit schriftwoord voor Uw ogen vervuld. En ze hadden het gezien en gehoord: de Blijde Boodschap werd gebracht, de verbrokene van hart verbonden, de gevangenen (demonisch) vrijgelaten, de blinden, de doven en de stommen genezen. Opmerkelijk is dat Jezus de dag van de wraak van onze God niet citeert. Dat komt omdat Hij kwam om die wraak, die straf zelf te dragen. Het gevolg van Zijn lijden en sterven is,  dat treurenden getroost worden (Heilige Geest) een sieraad in plaats van as, een lofgewaad in plaats van een benauwende geest,opdat ze genoemd worden eikenbomen der gerechtigheid om God te verheerlijken. 

Maar in de derde plaats geldt het onszelf. Als we gezalfd zijn met de Heilige Geest, dan is Hij op ons. De mensen in Antiochie noemden de gelovigen schamper ‘christenen’, omdat we bij Christus horen, niet wetende dat het een geuzennaam zou worden. Maar het is ook afgeleid van de gezalfde. Als we gedoopt zijn in de Heilige Geest dan is er een zalving op ons leven om de gebondenen te bevrijden etc. Ik zie aleen dat heel veel christenen nog steeds die benauwende geest hebben. Die ons zo bekrompen doet denken. Is dit wel voor mij? Kan ik dat wel. Ja, het is voor jou, nee je kunt het niet, daarom heeft God ons ook de Heilige Geest gegeven. Wanneer we gaan leven vanuit de zalving, de kracht van de Heilige Geest, dan gaan we wonderen zien gebeuren. Dan gaan zieken genezen worden en worden gebondenen bevrijd. Maar eerst zullen we zelf die benauwende geest kwijt moeten raken. Ja, maar niet iedereen heeft toch alle gaven? De Geest geeft toch aan wie Hij wil? Ja, precies. Het zijn Zijn gaven, maar Hij woont, in Zijn geheel, in ons. Niet dat benauwde van Hij geeft het aan Jantje wel, maar aan mij niet of minder. Wanneer Hij in je woont, heb je alle gaven ter beschikking, omdat Hij ze uitdeelt aan ons allen. Ga het maar proberen. Profeteren, woorden van kennis en wijsheid,  gaven van genezing etc. Je zult het niet weten, tenzij je er mee aan de gang gaat. Here verlos ons van deze kwijnende en benauwde geest, opdat we, als kerk en als individu aan de missie die U ons hebt gegeven kunnen beginnen, eindelijk.

Een gedachte over “Gezalfde des HEREN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s