Positie innemen


Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. — Efeziers 2:4-6http://dawo.nl/?p=5034

Lezen: Efeziers 2:1-10

In een korte tijd drie verzen overdenken, die ook weer onderverdeeld zijn in tusssenzinnen, dat valt niet mee, maar ik ga het proberen. Het gaat natuurlijk om het eind, daarom heb ik het ook ‘positie innemen’ genoemd. Onze positie is in de hemelse gewesten, daar waar de strijd voert,als wij bidden en op de bres gaan staan. Daarom hebben we onze wapenrusting nodig, waar Efeze 6 over spreekt. Maar we komen in die positie uit genade, door geloof, door Gods oneindig grote liefde, die Hij in principe heeft voor ieder mens. Ook toen wij nog zondaren waren, de status voordat we Jezus aan hebben genomen als onze Heiland en Verlosser, toen we dood waren. Op het moment dat we ons leven aan Jezus gaven werden we opnieuw geboren en kwamen we tot leven. En dat alles uit genade, niets uit eigen verdienste. Niet door geboorte, alleen dooor wedergeboorte zijn we behouden. Opnieuw is hier het woordje behouden rijker dan alleen gered, het betekent ook genezen en bevrijd enz. Door onze doop zijn we met Christus begraven en opgewekt, de onderdompeling symboliseert dat zo mooi. Je gaat onder in het watergraf en komt omhoog in dat nieuwe leven. Dan hebben we een positie in de hemelse gewesten, de hemelsferen hoe je ze ook noemen wilt. De plaats tussen de aarde en de hemel. We kennen drie hemelen: de hemel die wie zien, de lucht, in de Bijbel vaak het uitspansel genoemd, de tweede hemel, de hemelse gewesten, de plaats waar demonen en engelen strijden en de derde hemel, de plaats waar de troon van Gods genade staat en waar God op de troon zit en de Here Jezus aan Zijn rechterhand. Daar is Paulus in opgenomen geweest en heeft onuitsprekelijke woorden gehoord. De uitdrukking ‘de zevende hmel’ komt uit de Koran, de Bijbel kent die niet.

In die tussenhemel vindt dus de strijd plaats, het is de plaats waar in Genesis niet staat dat het goed was, toen God het schiep. Als wij bidden heeft dat daar zijn effect. Denk aan Daniël, hij ging bidden en vasten en het duurde een poosje totdat Gabriël bij hem kon komen, omdat hij werd tegengehouden door de vorst van Perzië en Michael, de Aartsengel, hem te hulp moest komen. Als wij bidden dan heeft dat daar zijn effect. Daar worden de machten die wij op aarde binden en ontbinden door ons spreken, ook daadwerkelijk gebonden en ontbonden. Wanneer we beseffen wat onze positie is, dan gaan we anders bidden. Niet meer als slaven, maar als geliefde kinderen van de allerhoogste. Als Prinsen en Prinsessen, ons beseffend dat we onze autoriteit moeten aanwenden om die strijd te voeren. De overwinning is al behaald op Golgotha, D-Day, maar V-Day moet nog komen. De dag dat Jezus terugkeert op de wolken om Zijn vijanden te maken als een voetbank voor Zijn voeten. Tot die tijd is ons gebed, voor verlorenen, voor Israel, voor ons land en volk etc.  van groot belang. Daarom, gelovigen in Nederland, ken je positie en neem die in, weet dat er een strijd te voeren is, niet met vuisten, maar op onze knieen, totdat Jezus komt. En wat wij op aarde binden en ontbinden zal effect sorteren, in de hemel, wat dan weer op aarde re merken is. Dan ga je zien dat gebed dingen verandert, onherroepelijk 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s