WW


Het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. — Filippenzen 2:13http://dawo.nl/?p=5004

Lezen: Filippenzen 2:12-18

Willen en werken, twee dingen die bij elkaar liggen. Ik weet nog dat mijn moeder zei: ‘Kanniet ligt naast Wilniet’ met andere woorden wat je wilt, dat kun je. Dat is in het dagelijks leven zo, maar misschien nog wel meer in de zaken van het geloof. Alleen heb je daar dan nog eens geloof bij nodig, wat het nog gemakkelijker maakt. In het vorige vers heeft Paulus opgeroepen om onze zaligheid te bewerken. Ook hier wordt weer het woordje soteria gebruikt, afgeleid van sozo. En ik benadruk het nog maar eens, dat is niet alleen redding, maar ook genezing, bevrijding, en alle andere facetten die Jezus voor ons vrij zette aan het kruis. De manier waarop we dat doen heet geloof. In geloof moeten we Jezus aannemen als onze Verlosser, dan zijn we gered. In geloof moeten we Hem als onze Geneesheer aannemen,als onze Bevrijder etc. Net zo min dat iedereen is gered, hoewel Jezus stierf voor de zonden van de gehele wereld, is iedereen genezen en bevrijd op het moment van redding. Dat zijn ook weer verschillende facetten. En dat begint met het aannemen van Jezus als Geneesheer en Bevrijder. Geloof is belangrijk, tegelijkertijd mogen we nooit zeggen wanneer iemand niet (direct) geneest, dat hij of zij niet genoeg geloof zou hebben. Wel is het belangrijk om, onder leiding van de Heilige Geest, te gaan ontdekken waar er misschien blokkades zitten. 

Het feit is dat toen Jezus op aarde rondwandelde, Hij iedereen genas, die tot Hem kwam, van alle ziekte en alle kwaal. Nu zijn wij Zijn Lichaam op aarde en wij zouden minstens hetzelfde moeten doen.(Joh.14:12) Het feit dat dat nog niet genoeg gebeurt, is een gebrek aan geloof bij de Kinderen Gods. Wel, dat is misschien wel de redding bewerken, met vreze en beven! Maar God wil dat willen in ons werken en het werken bewerken, het uitstappen hierin. Door de Heilige Geest. Hij vraagt geen bekwaamheid, Hij vraagt beschikbaarheid.

Ja, maar als ze nu niet genezen? Wij hebben uiteraard te handelen in geloof. Deze gedachten moeten we dan ook krijgsgevangen maken en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Hij vraagt het ons, wat wil je? Ongehoorzaam zijn? Omdat jij het beter weet dan Hij? Laten we ons daarvan bekeren en gaan doen wat Hij van ons vraagt. Laten we ons beschikbaar opstellen en zeggen, Heer, hier ben ik, gebruik mij, zoals U het goeddunkt. Dat is overgave, dat is geloof. Dan gaan de tekenen je volgen, zoals Jezus belooft. Maar jij beslist….!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s