Niets?


Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. — http://dawo.nl/?p=4986

Lezen: Romeinen 8:31-39

Deze tekst mot een bemoediging voor ons zijn. Voor allen die in Jezus geloven en Hem hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser. Dat wat de omstandigheden ook zijn, dreigende terreur, zoals in de Koptische Kerk in Cairo, moordaanslagen, instorten van kerkgebouwen, financiële crises etc. niets, maar dan ook helemaal niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van van God in Christus Jezus, onze Here.

Niets? Paulus noemt een aantal dingen op, belangrijke dingen: dood, noch leven, engelen of (duistere) overheden, krachten noch tegenwoordige of toekomstige dingen, hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel. Hij noemt ook een paar dingen niet: verleden. Waarom niet? Kan je verleden je scheiden van Jezus? In zekere zin wel. Als we ons erdoor laten leiden. Wat we in het verleden hebben gedaan, is, als we dat beleden hebben voor God, uitgewist, achter Gods rug in de zee van eeuwige vergetelheid geworpen, met, volgens Corrie ten Boom eeen bordje erbij ‘Verboden te Vissen’ Maar de duivel probeert ons erin mee te nemen, ons er aan te herinneren. Weet je nog? En omdat de zonde zoet is, zegt de Bijbel, laat hij je ook denken aan de fijne tijd die je toen hebt meegemaakt. Of juist integendeel, laat hij je al de pijnen, die je toen voelde, nog eens voelen, door ze in herinnering te brengen. Ineens heb je een flashback, word je getriggerd door een opmerking, een beweging, een geur en ben je daar op die plaats en komt alle pijn en verdriet weer in alle hevigheid terug. In onze vrijheidsbediening kunnen we daar, met behulp van de Heilige Geest, mensen van afhelpen.

Maar ook al probeert de duivel dat, van God uit kan ons dat niet scheiden. De enige die ons ervan kan scheiden zijn wijzelf. In hoeverre laten we deze gedachten toe? Of maken we ze meteen krijgsgevangen en brengen ze onder de gehoorzaamheid aan Christus? In hoeverre zijn we zeker van ons Kindschap van God? Iemand schreef laatst dat we allemaal kinderen van God zijn, maar de Bijbel leert dat anders. ‘Je hebt de duivel tot Vader’, zegt Jezus tegen de Farizeeën. Pas als we wedergeboren zijn, worden we geboren in het gezin van God. Dat is Gods plan voor ieder mens.

Niets? Ja, niets is de afspraak, die God ons hier in de deze Bijbeltekst geeft. Van Hem uit kan geen enkel schepsel ons scheiden van Zijn Liefde voor ons. Daarom is het straks Kerst, daarom was het Goede Vrijdag en Pasen en omdat uit te dragen hebben we Pinksteren gekregen. Geen enkel schepsel, omdat uiteindelijk alle schepselen onderworpen zijn aan de Schepper. Hij laat het gewoonweg niet toe! Laten we Hem dan ook niet in de weg staan met ons verleden en ook dat brengen in de wondenr van Jezus aan het kruis! Niets? Niets!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s